Hướng dẫn xử lý tài sản sau cưỡng chế vi phạm hành chính

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc trình tự, thủ tục xử lý tài sản sau cưỡng chế vi phạm hành chính (cưỡng chế phần biện pháp khắc phục hậu quả trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả trong trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính) mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế không phối hợp trong việc nhận lại tài sản.

Quy định xử lý tài sản sau cưỡng chế

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định 166/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì:

Trường hợp cá nhân, tổ chức phải thi hành quyết định cưỡng chế về việc tháo dỡ, di chuyển công trình xây dựng trái phép hoặc bàn giao đất mà trong công trình và trên đất đó có tài sản không thuộc diện phải cưỡng chế thì người tổ chức cưỡng chế có quyền buộc cá nhân, tổ chức phải thi hành quyết định cưỡng chế và những người khác có mặt trong công trình ra khỏi công trình hoặc khu vực đất, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra theo. Nếu họ không tự nguyện thực hiện thì người tổ chức cưỡng chế yêu cầu lực lượng cưỡng chế đưa họ cùng tài sản ra khỏi công trình hoặc khu vực đất đó.

Hướng dẫn xử lý tài sản sau cưỡng chế VPHC
Hướng dẫn xử lý tài sản sau cưỡng chế

Như vậy, chỉ những tài sản không thuộc đối tượng bị cưỡng chế thì mới yêu cầu người có tài sản di chuyển ra khỏi khu vực cưỡng chế còn đối với những công trình vi phạm như nhà ở riêng lẻ, công trình khác thì sẽ bị áp dụng biện pháp phá dỡ, buộc khôi phục tình trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra.

Phải lập biên bản kiểm kê tài sản

Tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định 166/2013/NĐ-CP cũng quy định rõ: Trường hợp cá nhân, tổ chức từ chối nhận tài sản, người tổ chức cưỡng chế phải lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản và thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để trông giữ, bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan ra quyết định cưỡng chế và thông báo địa điểm, thời gian để cá nhân, tổ chức có tài sản nhận lại tài sản. Cá nhân, tổ chức có tài sản phải chịu các chi phí vận chuyển, trông giữ, bảo quản tài sản.

Như vậy, trước khi thực hiện cưỡng chế, cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì cưỡng chế phải có kế hoạch, phương án cụ thể về địa điểm, cơ quan được giao nhiệm vụ bảo quản tài sản hoặc hợp đồng trước với đơn vị có đủ điều kiện để bảo quản tài sản nhằm chủ động khi thực hiện cưỡng chế.

Khi kiểm kê tài sản hết sức lưu ý đối với các con vật nuôi như gà, heo, bò, trâu…thì cần phải cân trọng lượng, xác định rõ là heo giống, bò giống hay là bò thịt…Trường hợp không cân được tại hiện trường thì ước lượng đề ghi vào biên bản nhưng khi đưa vào nơi nuôi giữ phải cân trọng lượng để sau này nếu có phát sinh khiếu nại, khiếu kiện có cơ sở để xác định thiệt hại.

(Trước khi cưỡng chế phải thông báo cho cá nhân, tổ chức vi phạm trước bao nhiêu ngày?)

Mẫu thông báo nhận lại tài sản

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Số:    /TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày     tháng     năm 2019

              THÔNG BÁO

Về việc nhận lại tài sản đối với trường hợp người bị cưỡng chế không nhận tài sản khi cưỡng chế

Thực hiện Quyết định số 3618/QĐ-CC ngày 13/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện MN về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ công trình xây dựng không có giấy phép) đối với hộ ông Trần Văn K,  trú tại thôn 5, xã XD, huyện MN. Ngày 01/11/2019, UBND huyện MN đã tiến hành cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình vi phạm  đối với hộ ông Trần Văn K, lập biên bản kiểm kê tài sản và bàn giao cho hộ ông Trần Văn K . Tuy nhiên, hộ ông Trần Văn K   đã ký nhận một số tài sản, còn một số tài sản không nhận , UBND huyện MN đã di chuyển và bản giao số tài sản mà hộ ông Trần Văn K   không nhận cho UBND xã XD bảo quản theo quy định của pháp luật.

Tháo dỡ hay phá dỡ công trình xây dựng không phép
Xử lý tài sản sau khi cưỡng chế công trình vi phạm

Căn cứ Điều 34 Nghị định 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Ban thực hiện cưỡng chế thông báo đến hộ ông Trần Văn K  , trú tại thôn 5, xã XD, huyện MN  và đề nghị hộ ông Trần Văn K   trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận được thông báo này phải đến liên hệ với Chủ tịch UBND xã XD để làm thủ tục nhận lại tài sản. Nếu quá thời hạn 6 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo, hộ ông Trần Văn K không đến thì số tài sản trên sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Hộ ông Trần Văn k phải chịu các chi phí bảo quản tài sản và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Vậy, UBND huyện MN thông báo cho hộ ông Trần Văn K được biết, thực hiện./.

Bán đấu giá nếu người có tài sản không nhận

Theo Điều 34 Nghị định 166/2013/NĐ-CP thì quá thời hạn 06 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo đến nhận tài sản mà cá nhân, tổ chức có tài sản không đến nhận thì tài sản đó được bán đấu giá theo quy định của pháp luật (Để thực hiện bán đấu giá tài sản thì người có tài sản đấu giá (người tổ chức cưỡng chế) ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Trung tâm dịch vụ đấu giá thuộc Sở Tư pháp hoặc các tổ chức hành nghề dịch vụ đấu giá để thực hiện việc đấu giá tài sản). Số tiền thu được, sau khi trừ các chi phí cho việc vận chuyển, trông giữ, bảo quản, xử lý tài sản sẽ được gửi tiết kiệm loại không kỳ hạn tại tổ chức tín dụng và thông báo cho cá nhân, tổ chức có tài sản biết để nhận khoản tiền đó. Đối với tài sản hư hỏng và không còn giá trị, người tổ chức cưỡng chế tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Người tổ chức cưỡng chế phải lập biên bản ghi rõ hiện trạng của tài sản trước khi tiêu hủy.

Xem clip hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài sản sau cưỡng chế

Tóm lại, trước khi tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành biện pháp buộc khắc phục hậu quả thì cần phải có kế hoạch, phương án cụ thể, trong đó có nội dung cơ quan, đơn vị, địa điểm bảo quản tài sản nếu cá nhân, tổ chức không chịu nhận tài sản khi cưỡng chế. Và trong quá trình cưỡng chế việc kiểm kê tài sản phải lập thành biên bản ghi rõ số lượng, tình trạng, chủng loại từng tài sản để tránh khiếu nại, khiếu kiện sau này, bởi vì nếu ghi không rõ tình trạng, chủng loại hay số lượng thì sau này không có cơ sở để trả lại cho cá nhân, tổ chức cũng như tránh được tình trạng giữ đồ cũ, trả đồ mới.

(Mẫu kế hoạch cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm  hành chính)

Trangtinphapluat.com rất mong nhận được ý kiến tham gia của bạn đọc về những kinh nghiệm, vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản sau cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ý kiến vui lòng ghi ở mục bình luận bên dưới bài viết./.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

3 Bình luận

 1. Chào luật sư, tôi hiện đang là kế toán xã, ở xã tôi đang lập kế hoạch cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các bè tự phát trái phép trên sông là buộc phải tháo dỡ các lồng bè. Tuy nhiên, hiện đang bị vướng mắc với tài sản không thuộc diện cưỡng chế là các loại cá, hải sản đang nuôi trong các lồng, bè. mà theo Điều 34 Nghị định 166/2013/NĐ-CP, thì thời gian trông giữ, bảo quản tài sản là 6 tháng. Như vậy, thời gian này ko phù hợp cho tài sản dễ hư hỏng như cá, hải sản. và việc trông giữ bảo quản tài sản này phải giao cho ai trông giữ. Mong luật sư tư vấn giúp cho tôi để xã tôi thực hiện đúng quy định của pháp luật.
  Tôi xin chân thành cám ơn luật sự

  • Đối với trường hợp tài sản là cá, hải sản thì bạn tham mưu UBND liên hệ với đơn vị nào nuôi cá, hải sản để thuê họ giữ. Trường hợp không thuê được thì khi cưỡng chế nếu gia đình không nhận thì cơ quan cưỡng chế lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, cân nặng rồi bảo quản, nếu không có khả năng bảo quản thì tổ chức bán đấu giá, sau đó lấy tiền chuyển vào kho bạc rồi thông báo cho họ đến nhận.
   Ở mình cũng có trường hợp khi cưỡng chế nhà thì dân không chịu nhận heo, khi lập biên bản chỉ ghi số lượng, không ghi cụ thể chủng loại, cân nặng. Trong thời gian tạm giữ thì số heo chết hết. Người bị cưỡng chế kiện ra tòa buộc trả lại heo, Tòa án căn cứ vào biên bản kiểm kê tại thời điểm cưỡng chế và tính thời gian còn lại trong 6 tháng để xác định thiệt hại và yêu cầu cơ quan nhà nước bồi thương.
   Do đó, khi cưỡng chế cần ghi rõ số lượng, trọng lượng, chủng loại. Trường hợp không thể nuôi được, không thuê được đơn vị nuôi thì bán rồi gửi tiền vào kho bạc, sau này họ có yêu cầu bồi thường thì lấy tiền đó trả và cũng có cơ sở để xác định thiệt hại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *