Thời hạn gửi quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là bao nhiêu ngày?

Biện pháp buộc khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra được áp dụng trong 2 trường hợp: Trường hợp ban hành kèm theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính (điểm a Khoản 2 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính); trường hợp ban hành độc lập khi đã hết thời hạn, thời hiệu…(theo khoản 2 Điều 65 Luật XLVPHC).

Thời hạn gửi quyết định xử phạt VPHC

Theo Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành như sau:

“Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành.

(Hướng dẫn cách tính thời hạn, thời hiệu trong xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt biết.

Đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận quyết định thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc không nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi là quyết định đã được giao.

Quy định về thời hạn gửi quyết định khắc phục hậu quả
Thời hạn gửi quyết định khắc phục hậu quả là bao nhiêu ngày

Đối với trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận; quyết định xử phạt đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phạt hoặc có căn cứ cho rằng người vi phạm trốn tránh không nhận quyết định xử phạt thì được coi là quyết định đã được giao.”.

(Các sai sót thường gặp trong xử phạt vi phạm hành chính và cách khắc phục)

Theo rà soát của trangtinphapluat.com thì Luật XLVPHC quy định 3 loại thời hạn gửi quyết định, đó là: Thời hạn gửi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Điều 70); thời hạn gửi quyết định cưỡng chế (Điều 88, gửi ngay khi ban hành quyết định); gửi Quyết định đưa vào trường giáo dưỡng , đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để thi hành (Điều 107); Quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình (Khoản 4 Điều 140).

Như vậy, trường hợp biện pháp áp dụng khắc phục hậu quả ban hành kèm theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì thời hạn gửi quyết định là 02 ngày. Còn trường hợp quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được ban hành độc lập thì thời hạn gửi quyết định như thế nào thì Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành chưa quy định.

Thời hạn gửi quyết định khắc phục hậu quả

Do Luật xử lý vi phạm hành chính chưa quy định về thời hạn gửi quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả nên các cơ quan áp dụng pháp luật có nhiều cách vận dụng khác nhau.

(Tổng hợp vướng mắc trong áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả)

Ở một số nơi thì vận dụng thời hạn gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để gửi quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả, tức là gửi trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định.

Thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả
Quy định về thời hạn gửi quyết định khắc phục hậu quả

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng do Luật xử lý vi phạm hành chính không có quy định về thời gian gửi quyết định buộc khắc phục hậu quả nên gửi lúc nào cũng được, miễn là cá nhân/tổ chức vi phạm nhận được quyết định.

Cần bổ sung quy định

Trangtinphapluat.com cho rằng việc gửi quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nên theo thời gian của việc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tức là gửi trong vòng 2 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định để cá nhân/tổ chức vi phạm biết được nội dung quyết định mà chấp hành, chứ để kéo dài thời gian gửi quyết định thì người vi phạm sẽ tiếp tục kéo dài vi phạm và họ sẽ vin vào cớ là chưa nhận được quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả nên không thi hành được.

Bên cạnh đó, việc gửi quyết định áp dụng khắc phục hậu quả sớm sẽ tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành quyết định cưỡng chế nếu người vi phạm không chấp hành, bởi vì trong quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả có quy định thời gian để cá nhân/tổ chức vi phạm tự chấp hành, quá thời gian đó sẽ bị cưỡng chế.

(Hướng dẫn lập kế hoạch cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

Để áp dụng pháp luật được thống nhất, các cơ quan có thẩm quyền cần có hướng dẫn, bổ sung quy định về thời hạn gửi quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả. Trangtinphapluat.com rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc về nội dung này. Ý kiến vui lòng ghi ở mục bình luận bên dưới bài viết.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *