Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế ở đâu?

Hiện nay pháp luật về chứng thực quy định chưa rõ ràng về thẩm quyền chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế liên quan đến bất động sản thuộc cơ quan nào? Một số nơi chỉ chứng thực khi liên quan đến bất động sản có trên địa bàn. Nhưng cũng có nơi chứng thực không phụ thuộc vào nơi có bất động sản dẫn đến mỗi nơi làm mỗi kiểu, gây khó khăn cho người dân.

UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực

Theo quy định tại điểm g Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, thì: UBND cấp xã có quyền và trách nhiệm “Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản”.

Và tại Khoản 5  Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định:

5. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

Thẩm quyền chứng thực văn bản nhận di sản thừa kế
Thẩm quyền chứng thực văn bản nhận di sản thừa kế

6. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà.

Như vậy, theo Khoản 5 thì việc chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là động sản thì không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực. Chứng thực  giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất thì thực hiện theo UBND cấp xã nơi có đất.

Vậy thì chứng thực văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản thì UBND cấp xã nơi có tài sản hay bất kỳ UBND cấp xã nào cũng chứng thực được?

Pháp luật quy định chưa rõ

Theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai  năm 2013 thì “Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này…”. Do đó, người viết văn bản từ chối nhận di sản thừa kếlà bất động sản chưa được xem là người sử dụng đất nên không thể áp dụng Khoản 6 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP để buộc người yêu cầu chứng thực văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản phải về nơi có bất động sản để thực hiện chứng thực.

(Xem bài viết: Lúng túng khi xác nhận đồng thừa kế)

Tuy nhiên, cũng không thể áp dụng Khoản 5 Điều 5 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP để có thể chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là bất động sản, vì Khoản 5 chỉ quy định chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản mới không phụ thuộc vào nơi cư trú. 

Vận dụng Luật Công chứng để thực hiện

Theo quy định tại Điều 42 Luật Công chứng thì Phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản thực hiện như sau:

Chứng thực văn bản từ chối di sản liên quan đến đất đai
Chứng thực văn bản từ chối di sản liên quan đến đất đai

“Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.”

Luật Công chứng quy định cụ thể đối với công chứng giao dịch về từ chối nhận di sản là bất động sản thì được quyền chứng thực không phụ thuộc vào nơi tổ chức hành nghề công chứng đóng trụ sở mà có thể công chứng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là bất động sản.

Từ quy định của Luật Công chứng UBND cấp xã có thể vận dụng để thực hiện chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là bất động sản theo hướng không phụ thuộc vào nơi có tài sản vẫn có quyền chứng thực văn bản.

Để áp dụng pháp luật được thống nhất, thiết nghĩ cơ quan có thẩm quyền cần sớm bổ sung quy định thẩm quyền chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là bất động sản theo hướng UBND cấp xã có quyền chứng thực không phụ thuộc vào nơi có bất động sản.

(Giá trị pháp lý của Giấy ủy quyền tặng cho di sản thừa kế được lập ở nước ngoài)

Trangtinphapluat.com rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc liên quan đến thẩm quyền chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là bất động sản. Ý kiến tham gia vui lòng ghi ở mục bình luận bên dưới bài viết.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *