9 văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 10/2019

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu 9 văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 10/2019 như: Quy định về dùng tài sản công thanh toán dự án BT; lệ phí cấp thẻ căn cước công dân; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân…

1. Tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT 

Ngày 15/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao, có hiệu lực 01/10/2019.

Theo đó, Tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT  bao gồm

– Quỹ đất.

Văn bản mới có hiệu lực
Tổng hợp văn bản có hiệu lực trong tháng 10/2019

– Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là trụ sở làm việc) của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

– Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (sau đây gọi là tài sản kết cấu hạ tầng).

– Các loại tài sản công khác theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

 Trường hợp bán đấu giá tài sản công để lấy nguồn thanh toán cho Hợp đồng BT thì việc sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Ngày 23/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2019.

Theo đó, Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Có lý lịch rõ ràng.

Nghị định số 70/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

– Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

(Quy định mới về chế độ nghỉ hưu đối với Công an nhân dân)

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

– Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

– Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

3. Phạt tiền đến 5 triệu đồng nếu mua bán chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn không đúng quy định

Ngày 30/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, có hiệu lực 15/10/2019.

Theo đó, Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

– Không có người phụ trách về an toàn hóa chất có trình độ trung cấp trở lên về hóa học;

tái phạm hành chính
Mức phạt tiền xử phạt vi phạm hành chính

– Nơi bày bán chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn không tách biệt với nơi bày bán các loại thực phẩm;

– Điều kiện bảo quản chế phẩm không đáp ứng một trong các điều kiện yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

– Trang thiết bị sơ cấp cứu không đáp ứng yêu cầu sơ cấp cứu ghi trên nhãn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có trang thiết bị sơ cấp cứu theo yêu cầu ghi trên nhãn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

(Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

4. Bỏ quy định Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải theo mẫu

Ngày 13/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, có hiệu lực 01/10/2019.

Theo đó, Bỏ khoản 3 Điều 2 “Bổ sung số thứ tự 11: Bảo hiểm nhân thọ” của Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Điều này đồng nghĩa kể từ ngày 01/10/2019 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ không còn thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

5. Lãi suất cho vay đối với người lao động tại các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngày 09/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020, có hiệu lực 25/10/2019.

The đó, Người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định.

Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà 2019
Lãi suất cho vay xuất khẩu lao động

 Người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định.

 Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định nêu trên.

6. Điều kiện xác định Tổ chức tín dụng mất, có nguy cơ mất khả năng thanh toán

Ngày 02/8/2019, Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng, có hiệu lực 01/10/2019.

Theo đó, Tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 thấp hơn 4% trong thời gian 06 tháng liên tục và có tỷ lệ giữa tổng nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu, nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản chưa xử lý được so với tổng nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản chưa xử lý được ở mức 10% trở lên tại thời điểm liền sau 06 tháng liên tục mà tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 của tổ chức tín dụng thấp hơn 4%.

  Tổ chức tín dụng mất khả năng thanh toán khi không có khả năng thực hiện thanh toán nghĩa vụ nợ trong thời gian 03 tháng kể từ ngày nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán.

  Khi có nguy cơ mất, mất khả năng thanh toán, tổ chức tín dụng phải kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp đã áp dụng, các biện pháp dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.

7. Lái xe trên đường cao tốc được chạy tối đa 120km/h

Ngày 29/8/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành 15/10/2019.

Theo đó, tốc độ tối đa cho phép khai thác trên đường; cao tốc không vượt quá 120 km/h.

Tốc độ tối đa khi lái xe trên cao tốc
Tốc độ tối đa khi lái xe trên cao tốc

Khi tham gia giao thông trên đường cao tc, ngưi lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phi tuân thủ tốc độ tđa, tc độ tối thiu ghi trên bin báo hiệu đưng bộ, sơn kẻ mặt đường trên các làn xe.

 8. Các trường hợp miễn  lệ phí khi cấp thẻ căn cước công dân

Ngày 30/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân, có hiệu lực 16/10/2019/

Theo đó, các trường hợp miễn lệ phí cấp thẻ căn cước công dân gồm

– Đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;

Hướng dẫn cấp số định danh cá nhân
Mức thu lệ phí cấp thẻ căn cước công dân

– Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

(Mức thu lệ phí cấp thẻ căn cước công dân)

– Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

9. Thẩm quyền sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công không phải là trụ sở, nhà làm việc 

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 01/10/2019.

Theo đó, thẩm quyền sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công không phải là trụ sở, nhà làm việc thực hiện như sau:

– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công với mức chi phí từ 500.000.000 đồng trở lên/01 lần sửa chữa, bảo dưỡng trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh và ý kiến Giám đốc Sở Tài chính.

Thẩm quyền sửa chữa trụ sở làm việc
Thẩm quyền sửa chữa trụ sở làm việc

– Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công với mức chi phí đến dưới 500.000.000 đồng/01 lần sửa chữa, bảo dưỡng cho đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc.

– Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (bao gồm đơn vị dự toán cấp III) trực thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công với mức chi phí đến 100.000.000 đồng/01 lần sửa chữa, bảo dưỡng.

– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công với mức chi phí trên 100.000.000 đồng/01 lần sửa chữa, bảo dưỡng trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp huyện.

– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp huyện quyết định sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công với mức chi phí đến 100.000.000 đồng/01 lần sửa chữa, bảo dưỡng.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *