Điều kiện thành lập mới thôn, tổ dân phố từ năm 2019

Điều kiện thành lập mới thôn, tổ dân phố được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ  hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Điều kiện thành lập mới thôn, tổ dân phố

Trong trường hợp do khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền cấp xã, tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố yêu cầu phải thành lập thôn mới, tổ dân phố mới phải đạt các điều kiện sau:

– Quy mô số hộ gia đình

Đối với thôn ở xã:

Đối với thôn ở xã thuộc các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có từ 150 hộ gia đình trở lên;

Thôn ở xã thuộc các tỉnh miền trung có từ 250 hộ gia đình trở lên;

Điều kiện thành lập mới thôn, tổ dân phố
Điều kiện thành lập mới thôn, tổ dân phố

Thôn ở xã thuộc các tỉnh miền Nam có từ 350 hộ gia đình trở lên;

Thôn ở xã thuộc các tỉnh tây nguyên có từ 200 hộ gia đình trở lên;

Thôn ở xã biên giới, xã đảo; thôn ở huyện đảo không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã có từ 100 hộ gia đình trở lên.

Đối với tổ dân phố ở phường, thị trấn:

Đối với tổ dân phổ ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có từ 200 hộ gia đình trở lên;

Đối với tổ dân phổ ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh miền Trung có từ 300 hộ gia đình trở lên;

Đối với tổ dân phổ ở phường, thị trấn ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng có từ 350 hộ gia đình trở lên; riêng thành phố Hà Nội có từ 450 hộ gia đình trở lên;

Đối với tổ dân phổ ở phường, thị trấn thuộc các tỉnhmiền Nam  có từ 400 hộ gia đình trở lên; riêng thành phố Hồ Chí Minh có từ 450 hộ gia đình trở lên;

Thành lập thôn, tổ dân phố Phải đảm bảo về số hộ gia đình
Thành lập thôn, tổ dân phố Phải đảm bảo về số hộ gia đình

Đối với tổ dân phổ ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh Tây Nguyên có từ 250 hộ gia đình trở lên;

Đối vớitổ dân phổ ở phường, thị trấn biên giới, phường, thị trấn đảo; tổ dân phố ở huyện đảo không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã có từ 150 hộ gia đình trở lên.

Các điều kiện khác

Cần có cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu, phù hợp với thực tiễn của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng  và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

(Quy định thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 17/11/2019)

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *