Hướng dẫn về cải chính hộ tịch cho người đã chết

Ngày 22/3/2021, Cục Hộ tịch – Quốc tịch – Chứng thực Bộ Tư pháp ban hành Công văn số  192/HTQTCT-HT về việc chuyển đơn của công dân và ngày 08/3/2022 Cục Hộ tịch – Quốc tịch – Chứng thực Bộ Tư pháp ban hành Công văn số  169/HTQTCT-HT về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. Theo đó, nội dung Công văn 192 và Công văn 169 hướng dẫn thủ tục cải chính thông tin hộ tịch cho người đã chết, cụ thể:

Do pháp luật hộ tịch hiện hành mới chỉ có quy định hướng dẫn việc cải chính nội dung đăng ký khai tử (Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020), chưa có quy định, hướng dẫn cải chính các nội dung đăng ký hộ tịch khác của người đã chết, đặc biệt là cải chính Giấy khai sinh, nhưng để bảo vệ quyền lợi của người dân trong các quan hệ dân sự, nhất là quyền thừa kế và bảo đảm tính chính xác của nội dung đăng ký hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có  Công văn số 621/HTQTCT-HT ngày 07/6/2019 gửi Sở Tư pháp thành phố Hà Nội hướng dẫn giải quyết việc cải chính giấy tờ hộ tịch của người đã chết.

Hướng dẫn về cải chính hộ tịch cho người đã chết
Hướng dẫn về cải chính hộ tịch cho người đã chết

Theo đó, nếu đã người thân thích của người chết có yêu cầu cải chính nội dung đăng ký hộ tịch của người đã chết mà đã cung cấp được các hồ sơ, giấy tờ liên quan, chứng minh được việc có sai sót trong nội dung đăng ký hộ tịch thì Sở Tư  pháp cho ý kiến để giải quyết luôn, không yêu cầu người dân phải làm/bổ sung các giấy tờ không cần thiết khác (như lấy ý kiến của những thành viên trong gia đình, theo hàng thừa kế…).

Trường hợp, chưa có giấy tờ, tài liệu chứng minh sai sót, cần xác minh thì đề nghị Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ động thực hiện xác minh, làm rõ các thông tin liên quan trực tiếp đến nội dung đề nghị cải chính; nếu xác minh tại cơ quan công an thì cần làm rõ thời điểm thiết lập thông tin trong tàng thư của cơ quan công an để xác định thông tin nào được thiết lập sớm nhất làm cơ sở xem xét việc cải chính, không để công dân kiến nghị vượt cấp, ảnh hưởng đến chức năng, uy tín của cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch

Tải Công văn tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *