Hướng dẫn thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh cấp trái quy định

  Bạn đọc có địa chỉ mai hoanghoa….@gmail.com gửi tới trangtinphapluat.com câu hỏi nhờ tư vấn với nội dung: Vợ chồng tôi đăng ký kết hôn 2015 nhưng tôi vẫn không cắt  và nhập hộ khẩu ở quê chồng. Con trai tôi sinh 16/9/2016 tại Bệnh viện Từ Dũ. Tuy nhiên, do tôi có hộ khẩu ở Phú Yên, còn chồng tôi hộ khẩu ở Hà Tĩnh nên Tôi đã làm giấy khai sinh cho cháu ở Phú Yên nhưng mẹ chồng tôi yêu cầu làm giấy khai sinh ở Hà Tĩnh nên tôi không đồng ý và chỉ gửi giấy chứng sinh copy về. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi tự đi làm thủ tục và cấp giấy khai sinh riêng. Hiên nay, con trai tôi có 2 giấy khai sinh với 2 tên khác nhau. Và chỉ có giấy ở quê chồng là có số định danh. Bây giờ tôi muốn hủy bỏ giấy khai sinh ở Hà Tĩnh thì phải làm thế nào?.

Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

1. Quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh

– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch thì UBND cấp xã có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước. Hướng dẫn thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinhThu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh

– Theo Điều 13 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

– Tại khoản 4 Điều 5 Luật Hộ tịch thì nguyên tắc đăng ký hộ tịch như sau:

Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định của Luật này.

Có thể đăng ký tại 3 nơi

Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Trường hợp cá nhân không đăng ký tại nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện nơi đã đăng ký hộ tịch cho cá nhân có trách nhiệm thông báo việc đăng ký hộ tịch đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó thường trú.

Như vậy, theo Luật Hộ tịch thì việc đăng ký khai sinh của con bạn có thể thực hiện tại Phú Yên hoặc tại Hà Tỉnh. Do vậy, việc UBND cấp xã ở Hà Tỉnh và Phú Yên đăng ký khai sinh cho con bạn là đúng thẩm quyền và không bắt buộc phải thông báo về nơi tạm trú, bởi vì cả 2 vợ chồng bạn đều có nơi đăng ký thường trú, không có tạm trú.

2. Trường hợp nào được hủy bỏ giấy khai sinh

Theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 70 Luật Hộ tịch thì giấy tờ hộ tịch bị Thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do  cấp xã cấp trái quy định của Luật này, trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật. 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch thì:  Người yêu cầu đăng ký khai sinh phải nộp bản chính Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

Tổng hợp điểm mới của Luật Hộ tịch 2014
Tổng hợp điểm mới của Luật Hộ tịch 2014

Như vậy, căn cứ vào quy định trên và thông tin bạn cung cấp thì việc mẹ chồng bạn dùng bản giấy chứng sinh copy (theo quy định phải nộp bản chính) đi đăng ký khai sinh, UBND cấp xã ở Hà TỈnh căn cứ vào bản copy giấy chứng sinh để đăng ký khai sinh là trái với quy định của pháp luật về Hộ tịch. Do đó, giấy khai sinh cấp cho con bạn ở Hà Tỉnh phải bị thu hồi, hủy bỏ.

3. Thẩm quyền, thủ tục hủy bỏ giấy khai sinh

Theo khoản 1 Điều 70 Luật Hộ tịch thì UBND cấp huyện có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái quy định của Luật Hộ tịch.

Hiện nay, Luật Hộ tịch năm 2014 mới chỉ quy định thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ chưa quy định về trình tự, thủ tục hủy bỏ giấy khai sinh cấp trái quy định. Thực tiễn thì việc thu hồi, hủy bỏ như sau:

Bạn cần có đơn đề nghị (hoặc báo cáo) gửi UBND cấp xã, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện ở Hà Tỉnh về việc con bạn được cấp 2 giấy khai sinh và giấy khai sinh được cấp ở Hà Tỉnh là không phù hợp pháp luật, đề nghị UBND xã, Phòng Tư pháp huyện xem xét tham mưu UBND huyện thu hồi, hủy bỏ.

Xem clip hướng dẫn thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch

Trên cơ sở đơn (báo cáo) của bạn, UBND xã, Phòng Tư pháp sẽ kiểm tra lại việc cấp giấy khai sinh, nếu sai thì UBND cấp xã sẽ báo cáo và đề nghị UBND huyện thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh.

Trên đây là nội dung tư vấn của trangtinphapluat.com liên quan đến việc thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh.

Mẫu đơn đề nghị thu hồi Giấy khai sinh

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh cấp trái quy định của pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh cấp không đúng pháp luật

Kính gửi:

– UBND xã…;

–  Phòng Tư pháp huyện X, tỉnh Hà Tỉnh;

– UBND huyện X, tỉnh Hà Tỉnh.

Tôi tên là: Nguyễn Thị A

Sinh năm 1980, Số căn cước công dân:

Đăng ký thường trú: tại thôn X, xã Y, huyện  X, tỉnh Hà Tỉnh.

Điện thoại: 0102023045.

Tôi xin trình bày một việc như sau: Vợ chồng tôi đăng ký kết hôn 2015 (chồng tôi tên là Trần Văn C) tại UBND xã N, huyện T, tỉnh H. Sau khi kết hông tôi vẫn không cắt  và nhập hộ khẩu ở quê chồng. Con trai tôi sinh 16/9/2016 tại Bệnh viện Từ Dũ. Tuy nhiên, do tôi có hộ khẩu ở Phú Yên, còn chồng tôi hộ khẩu ở thôn X, xã Y, huyện…tỉnh Hà Tĩnh nên Tôi đã làm giấy khai sinh cho cháu ở Phú Yên nhưng mẹ chồng tôi yêu cầu làm giấy khai sinh ở Hà Tĩnh nên tôi không đồng ý và chỉ gửi giấy chứng sinh copy về. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi tự đi làm thủ tục và được UBND xã X huyện Hà Tỉnh cấp giấy khai sinh riêng vào tháng 11/2016. Hiên nay, con trai tôi có 2 giấy khai sinh với 2 tên khác nhau gây khó khăn cho việc sinh hoạt, học tập của cháu.

Căn cứ vào Luật Hộ tịch và các quy định của pháp luật liên quan, Tôi viết đơn này kính đề nghị UBND xã, Phòng Tư pháp, UBND huyện…tỉnh Hà Tỉnh kiểm tra, thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh của con tôi đã được UBND xã thuộc UBND huyện…tỉnh Hà Tỉnh cấp vào tháng 11/2016.

Lý do: Việc UBND xã   thuộc UBND huyện…tỉnh Hà Tỉnh cấp giấy khai sinh cho con tôi là không đúng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch.

Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng giải quyết, tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được phản hồi sớm nhất./.

Đính kèm theo đơn:

– Bản sao chứng thực Giấy khai sinh do UBND xã  thuộc huyện của tỉnh Hà Tỉnh cấp tháng 11/2016

– Bản sao chứng thực Giấy khai sinh do UBND xã  thuộc huyện của tỉnh Phú Yên cấp tháng 10/2016

Hà Tỉnh, ngày   tháng   năm 2024

Người viết đơn

(Tải biểu mẫu thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh tại đây)

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *