Vướng mắc trong thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch cấp trái quy định

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Luật Hộ tịch thì: Giấy tờ hộ tịch được cấp cho trường hợp đăng ký hộ tịch vi phạm quy định dưới đây đều không có giá trị và phải thu hồi, hủy bỏ:

Thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch

– Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; làm hoặc sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ của người khác để đăng ký hộ tịch;

– Cam đoan, làm chứng sai sự thật để đăng ký hộ tịch;

Vướng mắc trong thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch
Vướng mắc trong thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch

– Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ hộ tịch hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch;

– Lợi dụng việc đăng ký hộ tịch hoặc trốn tránh nghĩa vụ đăng ký hộ tịch nhằm động cơ vụ lợi, hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước hoặc trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào;

– Người có thẩm quyền quyết định đăng ký hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch cho bản thân hoặc người thân thích theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

(Cấp Trưởng có được ủy quyền cho Cấp phó ký giấy tờ hộ tịch?)

Như vậy, theo Luật Hộ tịch thì chỉ giấy tờ hộ tịch được cấp cho trường hợp đăng ký vi phạm mới bị thu hồi, hủy bỏ còn Sổ hộ tịch thì không quy định thu hồi, hủy bỏ. Tuy nhiên, trên thực tế lại phát sinh trường hợp như sau:

Vướng mắc khu thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh

1.  Trường hợp một người được cấp 02 giấy khai sinh đúng trình tự, thủ tục, không vi phạm các điều cấm của Luật Hộ tịch (giấy khai sinh cấp trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực), giờ họ còn cả 2 bản chính giấy khai sinh nhưng thông tin lại khác nhau thì xử lý như thế nào? Thu hồi, hủy bỏ thì không có cơ sở vì hồ sơ lưu không còn nên không thể xác định được khi thực hiện đăng ký khai sinh có vi phạm hay không?

Cấp lại bản chính giấy khai sinh khi bị mất
Vướng mắc thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh

Một số ý kiến cho rằng, trong trường hợp này nên cho công dân tự chọn 1 giấy khai sinh, giấy khai sinh còn lại nhà nước thu hồi, hủy bỏ theo tinh thần hướng dẫn tại  Công văn 1004/HTQTCT-HT ngày 06/7/2016 của Cục Hộ tịch – Quốc tịch – Chứng thực. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục hủy bỏ như thế nào thì không được hướng dẫn nên rất khó thực hiện.

2. Trường hợp một người được cấp 02 giấy khai sinh đúng trình tự, thủ tục (cấp trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực), hiện nay không còn bản chính, 2 địa phương còn lưu sổ đăng ký khai sinh, giờ công dân muốn chọn 1 trong 2 bản sao trích lục khai sinh thì xử lý như thế nào?

(Xem tổng hợp tất cả văn bản hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch của Bộ Tư pháp)

Vấn đề này Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa điều chỉnh nên gây khó khăn cho các địa phương khi người dân đề nghị chính quyền cho phép chọn một trong hai bản sao trích lục hộ tịch để thực hiện các giao dịch.

(Hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh cấp trái quy định)

3. Luật Hộ tịch chỉ quy định thu hồi, hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch được đăng ký trái quy định tại Luật hộ tịch thì bị thu hồi, hủy bỏ còn không đề cập đến các giấy tờ hộ tịch được cấp trước Luật Hộ tịch có hiệu lực mà trái quy định thì xử lý như thế nào?

Xem clip hướng dẫn thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch

Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc. Ý kiến trao đổi có thể ghi ở phần bình luận bên dưới hoặc gửi qua mail kesitinh355@gmail.com

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *