Tài liệu ôn thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức ngành Y tế tỉnh Bắc Giang năm 2021, gồm 197 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang được biên soạn theo Thông báo của  Hội đồng tuyển dụng viên chức Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang tập trung vào các chuyên đề sau: 

1. Luật Viên chức 2010, sửa đổi bổ sung 2019

2. Luật khám bệnh, chữa bệnh

Tài liệu ôn thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang năm 2021
Tài liệu ôn thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang năm 2021

ngày 23/11/2009

3. Nghị định 04/2015/NĐ-CP về quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước

4. 12 điều Y đức ban hành kèm theo   Quyết định 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế ban hành quy định về Y đức

5. Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang năm 2021:

Câu 1 . Đơn vị sự nghiệp công lập là

a) tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công.

b) tổ chức do cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

c) tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

Đáp án C

Câu 2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị?

a) mỗi năm một lần vào cuối năm. 

b) mỗi năm hai lần vào giữa năm vàcuối năm.

c) mỗi năm ít nhất một lần vào cuối năm.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 3. Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm được áp dụng với hành vi nào? 

a) hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách

b) hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

c) hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

Đáp án A

Câu 4. Nguyên tắc trong hành nghề khám chữa bệnh là

a) Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 70 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.

b) Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 90 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.

c) Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.

Đáp án C

 Câu 5. Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi nào?

a) Khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật

b) Khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự và có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật

c) Khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật ở hình thức cảnh cáo theo quy định của pháp luật

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức ngành Y tế tỉnh Bắc Giang năm 2021, gồm 197 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức ngành y tế tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *