Ai có quyền xác minh biên bản vi phạm hành chính

  Việc xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền xử phạt đối với vụ việc đó hoặc người đại diện được người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ủy quyền trực tiếp thực hiện.

Vướng mắc thẩm quyền xác minh vi phạm hành chính

Tuy nhiên, thực tế hiện nay đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh thì việc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (được giao quyền xử phạt) trực tiếp thực hiện xác minh tình tiết theo quy định tại Điều 59 Luật Xử phạt vi phạm hành chính là rất khó khăn, không khả thi.

Hướng dẫn xác minh tình tiết vi phạm hành chính
Ai có quyền xác minh biên bản vi phạm hành chính

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn tại mẫu biên bản vi phạm hành chính thì người đại diện được người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ủy quyền cũng có thẩm quyền xác minh theo Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, tại Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) không quy định rõ như thế nào là người đại diện được người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ủy quyền gây khó khăn, lúng túng trong việc thực hiện xác minh tình tiết.

Luật không hạn chế người xác minh

Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính chỉ quy định về trách nhiệm xác minh các tình tiết vụ việc vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử phạt mà không hạn chế việc người có thẩm quyền xử phạt có thể phân công, giao nhiệm vụ cho người có thẩm quyền thuộc quyền quản lý của mình thực hiện việc xác minh tình tiết vụ việc.

Xử lý hành vi cản trở lập biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính
Xử lý hành vi cản trở lập biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính

Do đó, người lập biên bản xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính theo Điều 59 Luật XLVPHC không nhất thiết phải là người có thẩm quyền xử phạt. Biên bản xác minh được lập bởi người được người có thẩm quyền xử phạt phân công, giao nhiệm vụ thực hiện xác minh là căn cứ để xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật Xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính

Sớm bổ sung hướng dẫn xác minh vi phạm hành chính

Nhằm thống nhất về cách hiểu và áp dụng quy định tại Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính, mẫu biên bản số 05 – Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính dự kiến được ban hành kèm theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (đang được trình Chính phủ để ban hành) đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng ghi nhận thành phần ký vào biên bản xác minh bao gồm người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và người lập biên bản xác minh tình tiết vụ việc.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *