Công trình xây dựng đã bị kê biên có được cưỡng chế hành chính

          Theo Điều 86 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì cưỡng chế quyết định xử phạt hành chính được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt .

Các biện pháp cưỡng chế hành chính

Các biện pháp cưỡng chế gồm: Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm; Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá; Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.  Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Cưỡng chế quyết định xử phạt hành chính

          Nghị định 166/2013/NĐ-CP của chính phủ về cưỡng chếquyết định xử phạt hành chính thì: Việc cưỡng chế chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế bằng văn bản của người có thẩm quyền. Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận quyết định cưỡng chế; trường hợp quyết định cưỡng chế có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 15 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

          Như vậy, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 166 thì khi cá nhân, tổ chức không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định buộc khắc phục hậu quả (trường hợp không ban hành quyết định XPHC) thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chếxử phạ hành chính và tiến hành tổ chức cưỡng chế theo thời gian trong quyết định. Tuy nhiên trên thực tế có trường hợp cá nhân xây dựng nhà ở, công trình khác không có giấy phép xây dựng đã bị cơ quan nhà nước lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt và quyết định cưỡng chế nhưng trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế thì người vi phạm xuất trình quyết định kê biên tài sản của cơ quan có thẩm quyền dẫn đến các cơ quan thực thi lúng túng trong việc tổ chức thực hiện cưỡng chế. Không tổ chức cưỡng chế thì không đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, còn tổ chức cưỡng chế thì vướng do tài sản đã bị cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự kê biên.

Công trình đang kê biên có bị cưỡng chế hành chính

          Hiện nay có 2 quan điểm khác nhau trong việc cưỡng chế các công trình xây dựng không phép, trái phép bị kê biên.

          Quan điểm thứ nhất cho rằng, tài sản đã bị kê biên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì không tiếp tục cưỡng chế mà nên kéo dài thời gian tổ chức cưỡng chế để chờ kết quả xử lý tài sản kê biên của cơ quan có thẩm quyền rồi xử lý tiếp.

Trình tự, thủ tục cưỡng chế quyết định xử phạt hành chính
Trình tự, thủ tục cưỡng chế quyết định xử phạt hành chính

          Quan điểm thứ hai cho rằng, đối với các công trình xây dựng không phép, sai phép mà bị kê biên theo quy định của pháp luật thì vẫn tổ chức cưỡng chế theo quyết định cưỡng chế, vì:

          Theo Luật XLVPHC và Nghị định 166 thì không có quy định hoãn thi hành quyết định cưỡng chế vi phạm hành chính nên phải tổ chức thực hiện.

          Tài sản kê biên phải là tài sản hợp pháp nên đối với các công trình xây dựng không phép, sai phép là tài sản không hợp pháp (chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng, ghi nhận quyền sở hữu) nên sẽ không thuộc đối tượng kê biên, nếu cơ quan có thẩm quyền kê biên cả phần tài sản này thì quyết định kê biên chưa phù hợp pháp luật.

          Cho dù việc kê biên là hợp pháp hay không hợp pháp thì việc cưỡng chế quyết định xử phạt hành chính vẫn phải thực hiện do công trình không thuộc trường hợp được phép tồn tại . Giả sử công trình xây dựng bị kê biên để thi hành án thì theo Nghị định 121/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở và Công văn số 103/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC của Cục Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật về việc trao đổi, xử lý một số khó khăn , vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính thì người được thi hành án (người sở hữu công trình) vẫn phải chấp hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình của người có thẩm quyền.

          Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc.

Hướng dẫn ban hành quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *