Đối tượng đang bị áp dụng giáo dục tại xã, phường đưa vào trường giáo dưỡng có được không?

          Theo Khoản 3, 4 Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

          Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính, tại  Khoản 2 Điều 16 quy định: Việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc đối với đối tượng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 92, Khoản 1 Điều 94 Luật xử lý vi phạm hành chính khi đối tượng đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm đó trong 06 tháng.

          Như vậy, điều kiện để áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo Khoản 4 Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính là đối tượng đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường. Đã bị áp dụng hiện nay có 2 cách hiểu khác nhau.

Một số ý kiến cho rằng, “đã bị áp dụng” có nghĩa là đã có quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã không phân biệt là đang chấp hành hay đã chấp hành, nếu trong 6 tháng mà bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần thì sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Quan điểm của người viết cho rằng: “Đã bị áp dụng” được hiểu là đã chấp hành xong nhưng còn trong thời hạn chưa được xem là không bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Do đó, trong trường hợp đối tượng đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường mà có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự chứ không thể áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

 RuBi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *