Slide Bài giảng Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Slide bài giảng Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 được trangtinphapluat.com biên soạn bằng powerpoint, hình ảnh đẹp, nội dung đầy đủ những điểm mới của Luật năm 2014 và Luật năm 2000.

Một số nội dung chính của bài giảng Luật Hôn nhân và gia đình

1. Bổ sung quy định giải thích một số từ ngữ để bảo đảm sự thống nhất trong xây dựng pháp luật và áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình:

-“Tập quán về hôn nhân và gia đình”,

– “Chung sống như vợ chồng”,

-“Yêu sách của cải trong kết hôn”,

Hôn nhân tự nguyên tiến bộ, một vợ một chồng
Slide bài giảng Luật hôn nhân và gia đình 2014

-“Ly hôn giả tạo”,

-“Người thân thích”,

-“Thành viên gia đình”,

-“Nhu cầu thiết yếu”,

-“Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo”…

– Chung sống như vợ chồng: việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung coi nhau vợ chồng.

– Người thân thích: người quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người cùng dòng máu về trực hệ người họ trong phạm vi ba đời.

2. Sửa đổi quy định về áp dụng tập quán

Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, không trái với nguyên tắc quy định tại Điều 2 và không vi phạm điều cấm của Luật này được áp dụng.

Phong tục, tập quán lạc hậu, cấm áp dụng:

-Tục cướp vợ (dân tộc Mông – Tây Bắc), Phong tục “nối dây” (dân tộc ê đêPhú Yên)

– Chế độ hôn nhân đa thê.

(So sánh Luật hôn nhân gia đình năm 2014 và Luật hôn nhân gia đình năm 2000)

–  Kết hôn giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người khác có họ trong phạm vi ba đời

3. Xử lý đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền

Bổ sung: khi có yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch, yêu cầu hai bên thực hiện lại việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định về kết hôn trong Luật Hôn nhân gia đình và những vướng mắc

Video bài giảng Luật Hôn nhân và gia đình

-Trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ ngày đăng ký kết hôn trước.

Ví dụ: Anh A ở xã N kết hôn với chị B ở xã M đăng ký tại  UBND xã X…hủy bỏ giấy kết hôn và đăng ký lại tại xã N, thời điểm tính từ khi đăng ký ở xã X

Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bài giảng Luật Hôn nhân và gia đình năm 2024

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *