Bài giảng Nghị định 19/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật trong vi phạm hành chính

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Slide bài giảng tập huấn Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Bài giảng được biên soạn với đầy đủ nội dung của Nghị định 19/2020/NĐ-CP như: Đối tượng áp dụng, mục đích kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; việc tổ chức kiểm tra, thẩm quyền kiểm tra; nguyên tắc, trình tự, thẩm quyền xử lý kỷ luật được cập nhật theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức như:

+ Khách quan, công bằng; công khai, minh bạch; nghiêm minh, đúng pháp luật.

Bài giảng Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Slide bài giảng nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

+ Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

+ Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

+ Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc hình thức kỷ luật đảng thay cho hình thức kỷ luật hành chính; xử lý kỷ luật hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành vi vi phạm đến mức bị xử lý hình sự….

Slide bài giảng Nghị định 19/220/NĐ-CP phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập và tuyên truyền, phổ biến các quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật vi phạm hành chính.

Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải slide bài giảng Nghị định 19/2020/NĐ_CP.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *