Đề cương tuyên truyền chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

Đề cương tuyên truyền chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình được thiết kế dưới dạng power point, nội dung phong phú, hình ảnh đẹp mắt, phù hợp cho báo cáo viên.

Nội dung gồm:

1. Khái quát về chính sách dân số Việt Nam qua các thời kỳ

Ngày 26/12/1961 Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký ban hành Quyết định số 216-CP về việc sinh đẻ có hướng dẫn, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam về công tác DS-KHHGĐVới Quyết định này, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á triển khai chương trình DS-KHHGĐ..

2. Mục tiêu, chính sách dân số Việt Nam đến năm 2025

Slide bài giảng chính sách dân số
Slide bài giảng tuyên truyền chính sách dân số

Mục tiêu chung: Chủ động duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số về thể chất nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh. Củng cố, phát triển hệ thống và nâng cao chất lượng dịch vụ phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng; quản lý, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Giảm tử vong và tình trạng suy dinh dưỡng ở bà mẹ, trẻ em, thu hẹp chênh lệch các chỉ số sức khỏe bà mẹ, trẻ em giữa các vùng, miền trong cả nước;

Khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, phấn đấu đến năm 2020 tỷ số giới tính khi sinh không quá 115 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái; Khoảng 107 sau năm 2025, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên (QĐ 468/DĐ-TTg).

. Giảm 20% số người chưa thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn; (phá thai)

3. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện chính sách dân số

– Tại điểm 17 Quy định 47-QĐ/TW năm 2011 về những điều đảng viên không được làm quy định: Đảng viên không được vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Video bài giảng Chính sách dân số

– Tại Khoản 4 Điều 8 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Khoản 1 Điều 16 Luật Viên chức năm 2010, quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, như sau: Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.

– Tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND thành phố Tam Kỳ về tuyển dụng, quản lý, sử dụng; chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ chính sách khác đối với người lao động hợp đồng làm việc tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, quy định nghĩa vụ của người lao động: Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

 (Tải Quyết định số 1679/QĐ-TTg năm 2019 Phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.)

– Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT năm 2008 quy định đạo đức nhà giáo, quy định: Nhà giáo phải chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân.

Trách nhiệm CBCC thực hiện chính sách dân số
Trách nhiệm CBCC thực hiện chính sách dân số

– Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện Pháp lệnh Dân số, tích cực vận động gia đình và toàn dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình theo đúng quy định hiện hành.

4. các hình thức xử lý vi phạm hành chính, kỷ luật đối với trường hợp vi phạm chính sách dân số

a) Đảng viên:

Đảng viên vi các quy định nêu trên gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm sinh con ba  bị xử kỷ luật hình thức khiển trách

– Sinh con 4 thì bị cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)

– Sinh con thứ 5 hoặc Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi thực chất con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định, thì bị khai trừ khỏi Đảng…

Liên hệ kesitinh355@gmail.com để tải văn bản.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *