Bộ câu hỏi thi công chức Tổng Cục Quản lý thị trường năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng Cục Quản lý thị trường năm 2021, với 637 câu hỏi và đáp án, gồm các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2. Luật Tổ chức Chính phủ 2015

3. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019

5. Luật Cán bộ, công chức 2008

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

7. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

8. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Bộ câu hỏi thi công chức Tổng Cục Quản lý thị trường năm 2021
Bộ câu hỏi thi công chức Tổng Cục Quản lý thị trường năm 2021

9. Pháp lệnh quản lý thị trường 2016

10. Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

11. Nghị định 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

12. Nghị định 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

13. Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý thị trường và sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 78/2019/NĐ-CP

14.Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

15. Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Nghị định 93/2010/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP

16. Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

17. Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục quản lý thị trường

18. Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

19. Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi công chức Tổng Cục quản lý thị trường năm 2021:

Câu 1. Trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được?

a) ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

b) ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

c) ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Đáp án B

Câu 2. Theo Luật Tổ chức Chính phủ thì Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm?

a) các bộ, cơ quan ngang bộ.

b) các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh

c) các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là:

a)Việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức

b)Việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan

c)Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan

d)Cả ba câu đều sai

Đáp án C

Câu 4. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Văn bản quy phạm pháp luật là ?

a) văn bản có chứa pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

b) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

c) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Đáp án B

Câu 5. Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

a) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

b) nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

c) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Đáp án A

Câu 6. Theo Pháp lệnh quản lý thị trường thì Hoạt động thanh tra chuyên ngành của lực lượng Quản lý thị trường là?

a) hoạt động thanh tra của cơ quan Quản lý thị trường đối với tổ chức, công dân trong việc chấp hành pháp luật liên quan đến quản lý thị trường

b) hoạt động thanh tra của cơ quan Quản lý thị trường đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật liên quan đến quản lý thị trường

c) hoạt động thanh tra của cơ quan Quản lý thị trường đối với doanh nghiệp, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật liên quan đến quản lý thị trường

d) hoạt động thanh tra của cơ quan Quản lý thị trường đối với cá nhân trong việc chấp hành pháp luật liên quan đến quản lý thị trường

Đáp án B

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng Cục Quản lý thị trường năm 2021, với 637 câu trắc nghiệm có đáp án (Lưu ý: Không có các chuyên đề sau: Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục quản lý thị trường; Nghị định 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương; Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý thị trường và sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 78/2019/NĐ-CP)

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tải tài liệu ôn tập tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

14 Bình luận

 1. Huỳnh Thúy Quỳnh

  Em xin flie tài liệu với nhé anh. Trân thành cảm ơn

 2. Cho Em xin tài liệu với nhé Anh.

  Cảm ơn Anh!

 3. Trương Thu Giang

  Cho em xin tài liệu với ạ, em cảm ơn anh

 4. Cho e xin tài liệu với bạn nhé

 5. cho e xin bộ câu hỏi ạ, e cảm ơn

 6. Cho em xin bộ tài liệu với ạ. Em cảm ơn anh ạ.

 7. Cho e xin tài liệu với ạ, e chân thành cảm ơn anh ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *