Bộ câu hỏi thi công chức Tổng Cục Quản lý thị trường năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng Cục Quản lý thị trường năm 2020, với 637 câu hỏi và đáp án, gồm các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp 2013

2. Luật Tổ chức Chính phủ 2015

3. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Nghệ An
Tài liệu thi công chức Tổng Cục quản lý thị trường năm 2020

5. Luật Cán bộ, công chức 2008

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

7. Luật Phòng, chống tham nhung 2018

8. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

9. Pháp lệnh quản lý thị trường 2016

10. Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

11. Nghị định 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

12. Nghị định 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

13. Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý thị trường và sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 78/2019/NĐ-CP

14.Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

15. Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Nghị định 93/2010/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP

16. Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

17. Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục quản lý thị trường

18. Quyết định 225/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

19. Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng Cục Quản lý thị trường năm 2020, với 637 câu trắc nghiệm có đáp án (Lưu ý: Không có các chuyên đề sau: Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục quản lý thị trường; Nghị định 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương; Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý thị trường và sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 78/2019/NĐ-CP;Pháp lệnh quản lý thị trường 2016)

Tải tài liệu ôn tập tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

8 Bình luận

  1. Huỳnh Thúy Quỳnh

    Em xin flie tài liệu với nhé anh. Trân thành cảm ơn

  2. Cho Em xin tài liệu với nhé Anh.

    Cảm ơn Anh!

  3. Trương Thu Giang

    Cho em xin tài liệu với ạ, em cảm ơn anh

  4. Cho e xin tài liệu với bạn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *