Tài liệu ôn thi công chức cấp xã huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng năm 2021, gồm 461 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung thi công chức cấp xã huyện Thạch Hà, tỉnh Lâm Đồng năm 2021 được biên soạn theo hướng dẫn ôn tập của Hội đồng tuyển dụng công chức xã của huyện Thạch Hà, tỉnh Lâm Đồng, tập trung vào các chuyên đề sau:

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019;

Bộ câu hỏi thi công chức tỉnh Lâm Đồng 2020
Bộ câu hỏi ôn thi công chức cấp xã huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng năm 2020

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

(Vào đây thi thử công chức xã, phường, thị trấn năm 2021)

– Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

– Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã;

– Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng năm 2021, gồm 461 câu trắc nghiệm có đáp án.

Câu 1 . Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở huyện có từ ba mươi đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?

a) 25    b) 30    c) 35    d) 40

Đáp án D

Câu 2. Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?

a) 10    b) 15     c) 20    d) 25

Đáp án B

Câu 3. Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm á dụng đối với hành vi nào?  

a) đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

b) đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

c) đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo;

Đáp án A

Câu 4. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp nào?

a) có bằng tốt nghiệp từ sơ cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trởlên;

b) có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trlên;

c) có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trởlên;

Đáp án B

Câu 5.  Đối với công chức biệt phái, thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?

a) người đứng đầu cơ quan nơi công chức được cử đến biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan cử biệt phái trước khi quyết định hình thức kỷ luật.

b) người đứng đầu cơ quan nơi công chức được cử đến biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật

c) người đứng đầu cơ quan nơi công chức cử biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan được cử đến biệt phái trước khi quyết định hình thức kỷ luật.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng năm 2021.  Tải  Bộ câu hỏi tin học thi công chức tại đây

Thi thử 30 câu tin học kỳ thi công chức cấp xã tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *