Tài liệu ôn thi công chức cấp xã – thị xã Tân Uyên, Bình Dương 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm 2020, gồm 502 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi công chức cấp xã vòng 1 thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm 2020 tập trung vào các văn bản pháp luật sau:

1.Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

2.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

3.Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức xã của thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức xã của thị xã Tân Uyên, Bình Dương

4.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

5.Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

6.Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

7.Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

8.Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

9.Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

10.Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước;

11.Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

12.Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ;

13.Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020;

14.Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật CB,CCVC;

15.Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng CB,CC,VC.

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm 2020, gồm 502 câu trắc nghiệm có đáp án  

Tải Bộ câu hỏi Tin học Văn phòng thi công chức, viên chức tại đây

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi công chức cấp xã thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm 2020:

Câu 1. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân dân gồm?

a) Chủ tịch, phó Chủ tịch

b) Chủ tịch, phó Chủ tịch và ủy viên

c) Bí thư, Chủ tịch, phó Chủ tịch

Đáp án B

 Câu 2. Hội đồng kỷ luật kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật thông qua hình thức nào?

a) bỏ phiếu kín     b) bỏ phiếu    c) hình thức khác

Đáp án A

Câu 3. Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể?

a) ủy quyền cho người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình ký thừa ủy quyền một số văn bản mà mình phải ký

b) ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ký thừa ủy quyền một số văn bản mà mình phải ký

c) ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình ký thừa ủy quyền một số văn bản mà mình phải ký

Đáp án C

Câu 4. Công chức Văn phòng – thống kê, Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính – kế toán, Tư pháp – hộ tịch, Văn hóa – xã hội bị áp dụng hình thức kỷ luật nào khi vi phạm?

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Buộc thôi việc.

b) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Buộc thôi việc;  Giáng chức;

c) Khiển trách; Cảnh cáo; Buộc thôi việc; Hạ bậc lương;

Đáp án A

Câu 5. Theo Chỉ thị 16 thì đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách như thế nào?

a) “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

b) “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

c) “ gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

Đáp án B

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm 2020

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *