Tài liệu ôn thi công chức cấp xã -huyện Phú Giao, Bình Dương 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã trên địa bàn huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương năm 2020, gồm 502 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi công chức cấp xã vòng 1 huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương năm 2020 được biên soạn theo Thông báo 703/TB-HĐTD ngày 26/10/2020 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 huyện Phú Giao, tập trung vào các văn bản pháp luật sau:

1.Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

2.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

(Vào đây thi thử công chức xã, phường, thị trấn năm 2021)

3.Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức xã của huyện Phú Giao, Bình Dương
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức xã của huyện Phú Giao, Bình Dương

4.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

5.Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

6.Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

7.Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

8.Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

9.Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

10.Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước;

11.Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

12.Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ;

13.Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020;

14.Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật CB,CCVC;

15.Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng CB,CC,VC.

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã trên địa bàn huyện Phú Giao , tỉnh Bình Dương năm 2020, gồm 502 câu trắc nghiệm có đáp án  

Tải Bộ câu hỏi Tin học Văn phòng thi công chức, viên chức tại đây

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi công chức cấp xã huyện PHú Giao, tỉnh Bình Dương năm 2020:

Câu 1. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử mà đến tuổi nghỉ hưu thì ?

a) vẫn thực hiện giải quyết thủ tục hưởng chế độ hưu trí

b) tạm dừng thực hiện giải quyết thủ tục hưởng chế độ hưu trí

c) tạm thời hiện giải quyết thủ tục hưởng chế độ hưu trí

Đáp án A

Câu 2 Nơi nhận văn bản gồm?

a) Nơi nhận để thực hiện; nơi nhận để kiểm tra, giám sát, báo cáo, trao đổi công việc, để biết

b) Nơi nhận để thực hiện; nơi nhận để kiểm tra, báo cáo, trao đổi công việc, để biết; nơi nhận để lưu văn bản

c) Nơi nhận để thực hiện; nơi nhận để kiểm tra, giám sát, báo cáo, trao đổi công việc, để biết; nơi nhận để lưu văn bản

Đáp án C

Câu 3. Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thc mc của người dân thuộc nội dung nào của văn hóa công vụ?

a) Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

b) Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

c) Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

Đáp án A

Câu 4. Công chức cấp xã bị buộc thôi việc trong trường hợp nào dưới đây?

a) Bị phạt tù mà không được hưởng án treo;

b) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng;

c) Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan ý kiến có thẩm quyền;

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Câu 5. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ ?

a) để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên

b) để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

c) để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đáp án B

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã trên địa bàn huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương năm 2020

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *