Tài liệu ôn thi kiến thức chung công chức hành chính tỉnh Sơn La 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính làm việc tại các cơ quan chuyên môn cấp thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố tỉnh Sơn La năm 2021, gồm 916 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, xét tuyển công chức hành chính cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, huyện, thành phố tỉnh Sơn La 2021 tập trung vào các văn bản sau:

1.   Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013;

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 ;

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 (chỉ ôn phần sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương)

Tài liệu ôn thi công chức Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Sơn La năm 2020
Bộ câu hỏi ôn thi công chức tỉnh Sơn La 2021

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

5.  . Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

6. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

5. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính làm việc tại các cơ quan chuyên môn cấp thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố tỉnh Sơn La năm 2021

Câu 1. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng

a) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 2. Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?

a) Có.             b) Không.

c) Có, nhưng với điều kiện phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.

d) Cơ quan quản lý công chức có thể xem xét quyết định, tùy từng trường hợp cụ thể.

Đáp án B

Câu 3.Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân?

a) không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tục ở một đơn vị hành chính.

b) không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tục ở cùng một đơn vị hành chính.

c) không giữ chức vụ quá một nhiệm kỳ liên tục ở cùng một đơn vị hành chính.

Đáp án B

Câu 4. Dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh và phải được ban hành để?

a) có hiệu lực trước thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết.

b) có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết.

c) có hiệu lực sau thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết.

Đáp án B

Câu  5. Việc chuyển ngạch công chức được thực hiện khi nào?

a) Khi công chức thay đổi vị trí việc làm mà ngạch công chức đang giữ phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới.

b) Khi công chức thay đổi vị trí việc làm mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới.

c) Khi công chức thay đổi vị trí việc làm mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm cũ.

Đáp án B

Câu 6.  Đối với công chức biệt phái, thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?

a) người đứng đầu cơ quan nơi công chức được cử đến biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan cử biệt phái trước khi quyết định hình thức kỷ luật.

b) người đứng đầu cơ quan nơi công chức được cử đến biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật

c) người đứng đầu cơ quan nơi công chức cử biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan được cử đến biệt phái trước khi quyết định hình thức kỷ luật.

Đáp án A

Câu 7. Số trang văn bản được thực hiện như thế nào?

a) Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề dưới của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất

b) Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, hiển thị số trang thứ nhất

c) Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất

Đáp án C

Câu 8. Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới bao nhiêu tháng tuổi thì chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác?

a) Dưới 12 tháng tuổi   b) Dưới 18 tháng tuổi  c) Dưới 24 tháng tuổi  d) Dưới 36 tháng tuổi

Đáp án D

Câu 9. Thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện?

a) Chủ tịch UBND cấp huyện     b) UBND cấp huyện  c) HĐND cấp huyện   d) Chủ tịch HĐND cấp huyện

Đáp án A

Câu 10. Người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác thì chế độ được quy định như thế nào?

a) được giữ nguyên chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp khác như ở vị trí công tác trước khi tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác.

b) được hưởng 50% chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp khác như ở vị trí công tác trước khi tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác.

c) được hưởng 70% chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp khác như ở vị trí công tác trước khi tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính làm việc tại các cơ quan chuyên môn cấp thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố năm 2021 tỉnh Sơn La , gồm 948 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *