Tài liệu ôn thi viên chức sự nghiệp Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung – Kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố  Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, gồm 657 câu.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung ôn thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố  Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 được biên soạn theo Thông báo 157/TB-UBND ngày 02/7/2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, tập trung vào các văn bản sau:

1. Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2019 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Tài liệu ôn thi viên chức sự nghiệp Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Tài liệu ôn thi viên chức sự nghiệp Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

3. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
4. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013.
5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
7. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
9. Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
10. Ngoài ra, thí sinh cần tự tìm hiểu thêm về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Dưới đây là một số câu Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung – Kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố  Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021:

Câu 1. Theo Luật viên chức thì Vị trí việc làm là?

a) công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

b) công việc gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

c) nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án A

án A

Câu 2. Trong những trường hợp nào thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển?

a) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định và có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển

c) Trường hợp người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển và bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển

Đáp án B

Câu 3. Đề thi, câu hỏi thi, hướng dẫn chấm thi, đáp án để phục vụ riêng cho kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chưa sử dụng thuộc?

a) bí mật nhà nước độ Mật   b) bí mật nhà nước độ tối Mật   c) bí mật nhà nước độ tuyệt Mật

Đáp án A

Câu 4. Thẩm quyền  Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp, tiêu chí đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm

a) HĐND cấp tỉnh  b) HĐND các cấp   c) UBND cấp tỉnh   d) UBND các cấp

Đáp án D

Câu 5. Người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác thì chế độ được quy định như thế nào?

a) được giữ nguyên chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp khác như ở vị trí công tác trước khi tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác.

b) được hưởng 50% chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp khác như ở vị trí công tác trước khi tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác.

c) được hưởng 70% chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp khác như ở vị trí công tác trước khi tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác.

Đáp án A

Câu 6. Văn bản có thể bó trí theo bố cục nào dưới đây?

a) có thể được bố cục theo phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm

b) có thể được bố cục theo phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản

c) có thể được bố cục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm

Đáp án A

Câu 7. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị tạm đình chỉ chức vụ thì ?

a) không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý.

b) được hưởng 50% phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý

c) được hưởng 80% phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý

Đáp án A

Câu 8. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện như thế nào?

a) theo từng năm công tác.    b) 6 tháng một lần   c) đánh giá thường xuyên

Đáp án A

Câu 9. Các chức năng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước

a) Chức năng chính trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội

b) Chức năng chính trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội, chức năng cộng đồng

c) Chức năng cai trị, chức năng kinh tế, chức năng văn hóa, chức năng xã hội

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung – Kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố  Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, gồm 657 câu. (Lưu ý không có Thông tư 03/2019/TT-BNV)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *