Tài liệu ôn thi xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức quản lý nhà nước kỳ xét tuyển giáo viên, giảng viên tỉnh Bắc Giang năm 2021, gồm 538 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức quản lý nhà nước kỳ xét tuyển giáo viên năm 2021 được biên soạn theo kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về xét tuyển giáo viên, giảng viên năm 2021, cụ thể:

1.  Đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên gồm các văn bản sau:

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật số 52/2019/QH14 năm 2019, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức (phần viên chức);

+ Luật Giáo dục năm 2019.

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Tài liệu ôn thi xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang 2021
Tài liệu ôn thi xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang 2021

+ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

+ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Mầm non đối với giáo viên Mầm Non;

+ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học đối với giáo viên Tiểu học;

+ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đối với giáo viên THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên.
2. Đối với Giảng viên trường cao đẳng nghề gồm các văn bản sau:

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật số 52/2019/QH14 năm 2019, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức (phần viên chức);

+ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức quản lý nhà nước kỳ xét tuyển giáo viên, giảng viên tỉnh Bắc Giang năm 2021.

Câu 1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc xin thôi giữ chức vụ quản lý, miễn nhiệm viên chức quản lý được thực hiện theo?

a) quy định của pháp luật    b) quy định của Nhà nước

c) quy định của Chính phủ    d) tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 2. Theo Luật Viên chức thì Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức không được?

a) Thông báo cho viên chức     b) Thông báo đến gia đình

c) công khai trong đơn vị sự nghiệp công lập.     d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 3. Theo Luật Giáo dục 2019 thì phương pháp Giáo dục nhà trẻ như thế nào?

a) phải tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được tích cực hoạt động, vui chơi, tạo sự gắn bó giữa người lớn với trẻ em; kích thích sự phát triển các giác quan, cảm xúc và các chức năng tâm sinh lý

b) phải tạo điều kiện cho trẻ em được vui chơi, trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh bằng nhiều hình thức, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ em

c) Cả A và B đều đúng           d) Cả A và B đều sai

Đáp án A

Câu 4. Việc bố trí, phân công công tác, giao nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm?

a) phù hợp giữa nhiệm vụ được giao với chức danh nghề nghiệp viên chức, chức vụ quản lý được bổ nhiệm hoặc yêu cầu của vị trí việc làm

b) phù hợp giữa nhiệm vụ được giao với chức danh nghề nghiệp viên chức, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm

c) phù hợp giữa nhiệm vụ được giao với chức danh nghề nghiệp viên chức, chức vụ quản lý được bổ nhiệm

Đáp án B

Câu 5. Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?

a) Tổ chức họp kiểm điểm; Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

b) Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

c) Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

Đáp án C

Câu 6. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em trên các biểu đồ tăng trưởng theo quy định như thế nào?

a) mỗi tháng 01 lần đối với trẻ em dưới 24 tháng , 03 tháng 01 lần đối với trẻ em từ 24 tháng tuổi trở lên

b) mỗi tháng 02 lần đối với trẻ em dưới 24 tháng , 03 tháng 02 lần đối với trẻ em từ 24 tháng tuổi trở lên

c) mỗi tháng 03 lần đối với trẻ em dưới 24 tháng , 03 tháng 01 lần đối với trẻ em từ 24 tháng tuổi trở lên

Đáp án A

Câu 7.  Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là?

a) có bằng cao đẳng ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học.

b) có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc có bằng cao đẳng chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học.

c) có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học.

Đáp án C

 Câu 8. Thẩm quyền quy định cụ thể số học sinh trong mỗi lớp học?

a) Hiệu trưởng    b) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

c) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo    d) Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức quản lý nhà nước kỳ xét tuyển giáo viên, giảng viên tỉnh Bắc Giang năm 2021, gồm 538 câu trắc nghiệm có đáp án

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *