Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  công chức hành chính năm 2022 tỉnh Ninh Thuận theo Thông báo số 2319/TB-SNV ngày 01/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận Về việc công bố tài liệu tham khảo ôn thi các môn thi Kỳ thi tuyển công chức năm 2022, gồm các văn bản sau:

 1. Luật Cán bộ, công chức (Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH).
 2. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 3. Quyết định 681/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Ninh thuận Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025
 4. Nghị quyết 74/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận 05 năm 2021-2025
 5. Chuyên đề tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
 6. Chuyên đề công vụ, công chức
 7. Chuyên đề đạo đức công vụ
 8. Chuyên đề một số vấn đề chung về quản lý hành chính nhà nước
  Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022
  Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  công chức hành chính năm 2022 tỉnh Ninh Thuận:

Câu 1. Theo Luật Cán bộ, công chức, nhận định nào sau đây không thuộc nội dung về văn hóa giao tiếp ở công sở?

A.Phải biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp.

B.Phải công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá.

C.Phải thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ.

D.Phải tôn trọng cấp trên và nội quy của cơ quan, đơn vị.

Đáp án D

Câu 2. hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với? (Luật mới)

a) công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

b) công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

c) Tất cả công chức

Đáp án B

 Câu 3 . Cán bộ, Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì? 

a) đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định được tuyên

b) đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực

c) đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

Đáp án C

Câu 4. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên   thì ?

a) được cộng tất cả điểm ưu tiên vào kết quả điểm vòng 2.

b) chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

c) chỉ được cộng điểm ưu tiên thấp nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Đáp án B

Câu 5. Thẩm quyền biệt phái công chức được quy định như thế nào?

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức quyết định việc biệt phái công chức thuộc thẩm quyền quản lý

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức quyết định việc biệt phái công chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

Đáp án C

 Câu 6. Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?

A.Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

B.Đảng làm chủ, Nhà nước lãnh đạo, nhân dân quản lý

C.Đảng quản lý, nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ

D.Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý

Đáp án A

Câu 7. Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị

b) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp

c) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội

Đáp an C

Câu 8. Đảng lãnh đạo thông qua?

a) Tổ chức đảng và đảng viên

b) Tổ chức đảng và đảng viên trong các tổ chức của hệ thống chính trị

c) Thông qua Nhà nước

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  công chức hành chính năm 2022 tỉnh Ninh Thuận. Lưu ý: Không có các văn bản của tỉnh Ninh Thuận.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *