Tài liệu thi viên chức Y tế tỉnh Lào Cai năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức ngành Y tế tỉnh Lào Cai năm 2021, gồm 247 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức Ngành y tế tỉnh Lào Cai 2021 tập trung vào các chuyên đề sau: 

1. Luật Viên chức năm 2010.
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

4. Quyết định 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế ban hành quy định về Y đức;

5. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

Tài liệu thi viên chức Y tế tỉnh Lào Cai năm 2021
Tài liệu thi viên chức Y tế tỉnh Lào Cai năm 2021

6. Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

7. Quyết định 112/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lào Cai.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức ngành Y tế tỉnh Lào Cai năm 2021, gồm 247 câu:

Câu 1. Theo Quyết định 112/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai thì Sở Y tế có vị trí và chức năng như thế nào?

a) Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Là cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 2. Những việc phải làm của công chức, viên chức y tế  đối với người đến khám bệnh:

a) Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn các thủ tục cần thiết;

b) Sơ bộ phân loại người bệnh, sắp xếp khám bệnh theo thứ tự;

c) Bảo đảm kín đáo, tôn trọng người bệnh khi khám bệnh; thông báo và giải thích tình hình sức khỏe hay tình trạng bệnh cho người bệnh hoặc người nhà của người bệnh biết;

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 3. Theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh  thì Ban chỉ đạo được thành lập như thế nào?

a) Ban Chỉ đạo cấp Trung ương; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Chỉ đạo các Bệnh viện

b) Ban Chỉ đạo cấp Trung ương; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban chỉ đạo cấp huyện; Ban Chỉ đạo các Bệnh viện

c) Ban Chỉ đạo cấp Trung ương; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban chỉ đạo cấp huyện; Ban chỉ đạo cấp xã; Ban Chỉ đạo các Bệnh viện

Đáp án A

Câu 4. Theo quy định về y đức thì  Khi người bệnh ra viện phải?

a) dặn dò cẩn thận, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ.

b) dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ điều trị, tự chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ.

c) dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ.

Đáp án C

Câu  5. Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức biệt phái?

a) người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị hình thức kỷ luật

b) người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức biệt phái tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị hình thức kỷ luật

c) người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan cử biệt phái trước khi quyết định hình thức kỷ luật.

Đáp án A

Câu 6. Theo Luật viên chức thì Vị trí việc làm là?

a) công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

b) công việc gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

c) nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức ngành Y tế tỉnh Lào Cai năm 2021, gồm 247 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *