Search Results for: luat xu ly vi pham hanh chinh

Thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Nhiều bạn đọc gửi thư tới trangtinphapluat.com đề nghị làm rõ thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trường hợp nào người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi …

Read More »

Xử phạt hành chính đối với trường hợp nhiều người cùng vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính cộng đồng dân cư

 Một bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com giải đáp nội dung: Anh cho tôi hỏi là nếu như trên giấy đất có nhiều người cùng đứng tên, nếu vi phạm về đất đai hoặc xây dựng thì lập biên bản vi phạm hành chính thì ghi tên ai, và quyết định …

Read More »

Cách tính thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Cách tính thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com hướng dẫn cách tính thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo ngày làm việc được hiểu như thế nào?, cụ thể như sau: Ví dụ biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Quyết định …

Read More »

Bộ Tư pháp giải đáp về lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 118

Thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính sao cho phù hợp?

Trangtinphapluat.com tổng hợp, giới thiệu tới bạn đọc một số nội dung liên quan đến lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, do Bộ Tư pháp trả lời các bộ, ngành, địa …

Read More »

Có hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi Tòa án đã tuyên hủy

Thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Một bạn đọc có địa chỉ mail  Lê Nhật… gửi thư tới trangtinphapluat.com với nội dung nhờ tư vấn như sau: Chào anh. Anh cho e hỏi, về khiếu kiện quyết định hành chính là quyết định xử phạt vi phạm hành chính ra toà án. Toà án tuyên phải …

Read More »

Hướng dẫn ghi quyết định cưỡng chế theo mẫu Nghị định 118/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn ghi quyết định cưỡng chế theo mẫu Nghị định 118/2020/NĐ-CP

Theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực 01/01/2022, theo đó có 8 biểu mẫu ban hành quyết định cưỡng chế, gồm: Bất cập của Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật XLVPHC 7. MQĐ07 Quyết định cưỡng chế khấu trừ …

Read More »

Những bất cập trong xử phạt VPHC lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Những bất cập trong xử phạt VPHC lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc những hạn chế, bất cập của Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp so với thực tiễn và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan, cụ …

Read More »

Cấp phó ký quyết định xử phạt – ghi thế nào cho đúng?

Quy định về giao quyền cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Bạn Nguyễn Lê Tuấn hỏi: Tôi có một thắc mắc như sau, nhờ trangtinphapluat giải đáp! Hiện nay, tôi đang dự thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo mẫu quyết định số 02 – Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ. …

Read More »