Lập biên bản 17 ngày mới xử phạt vi phạm hành chính, đúng hay sai?

Bạn đọc có địa chỉ mail Aku Ph mailaanhtq…gửi tới trangtinphapluat.com câu hỏi:

– Em xin a giải đáp giùm e là quy định thì 7 ngày sau khi lập biên bản vi phạm hành chính nhưng cơ quan xử phạt 17 ngày sau mới ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai không ạ, em sử dụng điện để đánh cá ngày 1/12 và bị lập biên bản vi phạm hành chính. Sau đó có cán bộ xác minh về chế độ chính sách và đảng phái. Đến ngày 17/12 có quyết định xử phạt vi phạm hành chính  về hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản theo nghị định 42/2021/NĐ-CP định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

1. Thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Theo như bạn trình bày thì bạn thực hiện hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản vào ngày 01/12/2021, cho nên văn bản để áp dụng xác định thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử phạt

Tại Điều 66 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp bình thường là 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, 30 ngày đối với trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp… thì thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 30 ngày, cụ thể xem Điều 66.

Điều 66. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày.

2. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này hoặc khoản 3 Điều 63 của Luật này, người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt nhưng vẫn quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này, quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành.

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, theo bạn trình bày thì cơ quan có thẩm quyền có tiến hành xác minh tình tiết vi phạm trước khi xử phạt nên có thể hiểu là vi phạm của bạn có nhiều tình tiết cần phải xác minh nên thời hạn ban hành quyết định xử phạt là 30 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

  • Lưu ý kể từ ngày 01/01/2022 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 thì thời hạn ban hành quyết định xử phạt đã có sự sửa đổi như sau:

“a) Đối với vụ việc không thuộc trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này, thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật này;

b) Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;

c) Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.”

2. Mức phạt đối với hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản

Theo Điều 28 của Nghị định 42/2021/NĐ-CP định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản thì hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 50 triệu đồng, ngoài ra người vi phạm còn bị Tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và ngư cụ đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1,2, 3 và 4 Điều này;  Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Trên đây là giải đáp của trangtinphapluat.com về thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *