Có hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi Tòa án đã tuyên hủy

Một bạn đọc có địa chỉ mail  Lê Nhật… gửi thư tới trangtinphapluat.com với nội dung nhờ tư vấn như sau: Chào anh. Anh cho e hỏi, về khiếu kiện quyết định hành chính là quyết định xử phạt vi phạm hành chính ra toà án. Toà án tuyên phải huỷ quyết định hành chính. Như vậy, chủ tịch ubdnd huyện phải ban hành quyết định huỷ quyết định vi phạm hành chính hay không, hay bản án của toà án tuyên huỷ quyết định vi phạm hành chính xem như quyết định vi phạm hành chính đã được huỷ. Chủ tịch UBND cấp huyện không cần ban hành quyết định hủy quyết định vi phạm hành chính. Căn cứ pháp lý áp dụng. Cảm ơn a.

Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

1. Những trường hợp hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì có 8 trường hợp phải hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính, gồm:

Người đã ban hành quyết định tự mình hoặc theo yêu cầu của những người quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính phải ban hành quyết định hủy bỏ toàn bộ nội dung quyết định nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Có hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi Tòa án đã tuyên hủy

8 trường hợp hủy quyết định xử phạt

a) Không đúng đối tượng vi phạm;

b) Vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định;

c) Vi phạm quy định về thủ tục ban hành quyết định;

d) Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính (Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính);

đ) Trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính (Xác định hành vi vi phạm hành chính không đúng; áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính);

e) Trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính (Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính)

g) Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính (cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có quyết định khởi tố vụ án);

h) Trường hợp không ra quyết định xử phạt quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Tòa án đã hủy thì có ban hành quyết định hủy quyết định xử phạt hay không

Ngoài 8 trường hợp người có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử phạt phải hủy bỏ quyết định xử phạt thì còn có trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khởi kiện ta Tòa án để yêu cầu hủy quyết định xử phạt. Trong trường hợp Tòa án tuyên hủy quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền đã ban hành có cần phải ban hành quyết định hủy hay không? hay là quyết định đó đương nhiên hết hiệu lực thi hành.

Quyết định bị Tòa án hủy không còn hiệu lực

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 311 Bộ luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì việc thi hành đối với Bản án đã có hiệu lực pháp luật như sau: “Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã hủy toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính thì quyết định hoặc phần quyết định bị hủy không còn hiệu lực. Các bên đương sự căn cứ vào quyền và nghĩa vụ đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án để thi hành”.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, nếu Tòa án tuyên hủy toàn bộ quyết định xử phạt mà người đã ban hành quyết định không kháng cáo và bản án đã có hiệu lực thì quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị hủy sẽ không còn hiệu lực. Do đó, không cần phải ban hành quyết định hủy quyết định xử phạt hành chính.

Trường hợp, Tòa án chỉ hủy một phần quyết định xử phạt, thì phần bị hủy không còn hiệu lực, phần còn lại vẫn có hiệu lực. Do đó, cơ quan đã ban hành quyết định xử phạt nếu thấy cần thiết có thể hủy luôn toàn bộ quyết định xử phạt và ban hành lại quyết định mới nếu có căn cứ theo khoản 3 Điều 23 Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trên đây là nội dung trả lời của trangtinphapluat.com liên quan đến việc hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Tòa án,

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *