Tổng hợp các văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 6/2019

trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu các văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 6/2019 như: Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp, khoán kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách, Mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với công đoạn đi công tác…

1.Quy định về đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, có hiệu lực 01/6/2019.

Văn bản mới có hiệu lực
Tổng hợp văn bản có hiệu lực trong tháng 6/2019

Theo đó,  Căn cứ chức năng và ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ sự nghiệp công tham gia đấu thầu; căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành đối với nhà thầu cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thuộc diện Nhà nước cấp phép hoạt động và các điều kiện tham gia đấu thầu khác theo quy định của pháp luật liên quan (nếu có); nhà thầu được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này theo các hình thức:

–  Đấu thầu rộng rãi cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Điều 20 Luật đấu thầu; trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định này;

– Đấu thầu hạn chế cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Điều 21 Luật đấu thầu.

 Quy định về đấu thầu và các nội dung liên quan đến đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); các pháp luật liên quan.

2.Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp

Ngày 25/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, có hiệu lực từ ngày 10/6/2019.

Theo đó, cá nhân có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép (từ thời điểm lâm sản đã xếp lên phương tiện vận chuyển) không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng lâm sản thực tế vận chuyển không phù hợp với hồ sơ đó, thì bị xử phạt như sau:

Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp

Vận chuyển động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường trị giá dưới 15 triệu; Gỗ thuộc loài thông thường dưới 02 m3; Thực vật rừng ngoài gỗ trị giá dưới 15 triệu đồng;… thì bị phạt tiền từ 05 – 15 triệu đồng.

(Hướng dẫn cách ghi biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Vận chuyển ngà voi có khối lượng dưới 0,3 kg; Thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 180 – 210 triệu đồng; Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường trị giá từ 180 – 210 triệu đồng;… thì bị phạt tiền từ 180 – 210 triệu đồng.

3.Từ 25/6/2019 thực hiện khoán kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành  Nghị định số 34/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực 25/6/2019.

Theo đó người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  để chi trả hăng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

Khoán kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách
Khoán kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách

– Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

– Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

– Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

4.Chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng GTĐB tối đa 50 năm

Ngày 23/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có hiệu lực 17/6/2019.

Theo đó, việc chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (GTĐB) được thực hiện thông qua Hợp đồng chuyển nhượng, thời hạn của hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng tối đa không quá 50 năm. Các bên giao kết hợp đồng có thể điều chỉnh hợp đồng trong trường hợp doanh thu từ hoạt động khai thác tài sản trong thời gian chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tăng hoặc giảm liên tục 03 năm liền với mức trên 10%/năm.

5.Vận động viên hoàn thành nhiệm vụ thi đấu giải quốc tế được tuyển thẳng ĐH, CĐ

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 36/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/4/2019 hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao., có hiệu lực 14/6/2019.

Theo đó, trường hợp vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đã tốt nghiệp trung học phổ thông, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu các các giải thể thao khu vực, quốc tế như: Olympic Games, Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, ASIAD, SEA Games, Giải vô địch Đông Nam Á… được tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ chuyên ngành thể dục thể thao hoặc cử tham gia các khóa đào tạo huấn luyện viên…

Đối với vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu quốc gia và quốc tế được xét đặc cách thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông nếu thời gian thi trùng với thời gian tập huấn hoặc thi đấu.

6.Thông tin đối ngoại quan trọng phải đăng chậm nhất 02 giờ trên báo điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí , có hiệu lực từ ngày 21/6/2019.

Quy định về đăng tải thông tin đối ngoại
Quy định về đăng tải thông tin đối ngoại

Theo đó, sau khi nhận được quan điểm của Nhà nước Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cung cấp, thông tin về các vấn đề quan trọng của Việt Nam và thế giới phải được đăng trên trang nhất báo in; trang chủ đối với báo điện tử và phát trên bản tin thời sự đối với kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại.

Đặc biệt, việc đăng, phát phải được thực hiện chậm nhất 02 giờ đối với báo điện tử; 05 giờ đối với báo điện tử phải chuyển ngữ; 24 giờ đối với báo in và phát vào bản tin thời sự kế tiếp đối với kênh phát thanh truyền hình đối ngoại.

7. Cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần

Ngày 28/3/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2019/TT-BYT quy định về cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần, có hiệu lực 01/6/2019.

Theo đó, Cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần, gồm:

– Cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y là Viện Pháp y quốc gia trực thuộc Bộ Y tế;

–  Các cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y tâm thần bao gồm:

+ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương trực thuộc Bộ Y tế;

+  Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa trực thuộc Bộ Y tế.

  Thời gian và hình thức đào tạo

– Thời gian đào tạo: Từ đủ 03 tháng trở lên.

– Hình thức đào tạo: Tập trung

8. Mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với công đoạn đi công tác

Ngày 22/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, có hiệu lực 06/6/2019.

Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Định mức Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

Theo đó, Mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với công đoạn đi công tác được thực hiện như sau:

Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô quy định áp dụng khoán cho toàn bộ công đoạn đi công tác hoặc từng công đoạn (ví dụ: khoán khi đi công tác trong nội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; khoán đi công tác trên địa bàn của huyện,…); mức khoán kinh phí đối với công đoạn đi công tác được xác định như sau:

–  Hình thức khoán theo km thực tế

Mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đoạn đi công tác trong trường hợp áp dụng hình thức khoán theo km thực tế được xác định như sau:

Mức khoán (đồng/tháng)=Số km bình quân từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại (km)xĐơn giá khoán (đồng/km)

Trong đó: Tổng số km thực tế của từng lần đi công tác được xác định trên cơ sở khoảng cách thực tế của lộ trình di chuyển ngắn nhất từ cơ quan đến các địa điểm công tác (mà xe ô tô kinh doanh vận tải được phép lưu thông) các đợt công tác của từng chức danh nhận khoán.

(Định mức sử dụng xe ô tô của cấp huyện từ năm 2019)

–  Hình thức khoán gọn

Hình thức khoán gọn được áp dụng đối với tất cả các chức danh hoặc áp dụng đối với từng chức danh. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh), Chủ tịch Hội đồng thành viên các Tập đoàn kinh tế quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức khoán gọn đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế, áp dụng trong trường hợp đi công tác thường xuyên trong tháng (tổng số ngày đi công tác chiếm trên 50% tổng số ngày làm việc trong tháng theo quy định của Bộ luật Lao động) của các chức danh áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô. Mức khoán được xác định như sau:

Mức khoán (đồng/tháng)=Số km đi công tác bình quân hàng tháng (km)xĐơn giá khoán (đồng/km)

Trong đó: Số km đi công tác bình quân hàng tháng:

– Trường hợp áp dụng đối với tất cả các chức danh: Được xác định trên cơ sở tổng số km đi công tác thực tế của 12 tháng trong năm trước khi áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô của tất cả các chức danh áp dụng khoán chia (:) Tổng số chức danh áp dụng khoán chia (:) 12 tháng;

– Trường hợp áp dụng đối với từng chức danh: Được xác định trên cơ sở tổng số km đi công tác thực tế của 12 tháng trong năm trước khi áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô của từng chức danh chia (:) 12 tháng

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *