Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 đối với người lao động

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 được Chính phủ ban hành ngày 05/12/2018 tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, theo đó mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2018 được áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp được áp dụng như sau:

Mức 3.980.000đ/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1.

Mức 3.530.000đ/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 2.

Mức 3.090.000đ/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 3.

Mức 2.760.000đ/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 4.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 đối với người lao động
Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 đối với người lao động

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở  để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải đảm bảo:

Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất.

Cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động phải qua học nghề, đào tạo nghề.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được  xóa bỏ hoặc cắt giảm chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện  lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định  thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

TẢI NGHỊ ĐỊNH 141/2017/NĐ-CP

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *