Từ 31/12/2019 Phạt tiền 100 triệu đồng nếu mua bán ngoại tệ trái phép

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP   Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực 31/12/2019.

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi sau:

– Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau  mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương).

– Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua bán có giá trị dưới 1.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương).

– Thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

Nghị định số 88/2019/NĐ-CP   Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Xử phạt hành vi mua bán ngoại tệ trái phép

2. Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu động đối với hành vi sau:

– Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau  mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 đô la Mỹ đến dưới 10.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau  mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

(Thế nào là tái phạm vi phạm hành chính?)

– Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua bán có giá trị từ 1.000 đô la Mỹ đến dưới 10.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);  Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua bán có giá trị dưới 1.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

– Thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;  Thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 1.000 đô la Mỹ đến dưới 10.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật. .

Phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán ngoại tệ trái phép
Phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán ngoại tệ trái phép

3. Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu động đối với hành vi sau:

– Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau  mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 đô la Mỹ đến dưới 100.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương).

– Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua bán có giá trị từ 10.000 đô la Mỹ đến dưới 100.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương).

–  Thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 10.000 đô la Mỹ đến dưới 100.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

4. . Phạt tiền từ 80 triệu đến 100 triệu động đối với hành vi sau:

– Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau  mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ   100.000 đô la Mỹ trở lên(hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) .

– Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua bán có giá trị từ  100.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương).

–  Thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ  100.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP thì việc mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau dưới 1.000 đô la Mỹ thì chỉ bị phạt cảnh cáo. Trước đây theo Nghị định 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (hết hiệu lực 31/12/2019) thì hành vi mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau bị phạt tiền từ 40 triệu đến 80 triệu đồng, không phân biệt là giá trị ngoại tệ mua bán là bao nhiêu.

Tải toàn văn Nghị định số 88/2019/NĐ-CP   Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng TẠI ĐÂY

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *