Tháng 6 là tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

THeo Quyết định 363/QĐ-TTg ngày 08/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tháng thành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, theo đó: Lấy tháng 6 hằng năm là “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

 Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

– Thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tiểu phẩm phòng chống bạo lực gia đình
Tiểu phẩm phòng chống bạo lực gia đình

– Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình.

(Bộ câu hỏi tìm hiểu phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới)

Xem slide bài giảng pháp luật An toàn cho phụ nữ và trẻ em

 Kinh phí thực hiện Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *