Xác định hạn mức đất ở khi bìa đỏ ghi là đất Thổ cư

Trangtinphapluat.com tổng hợp, giới thiệu tới bạn đọc về bản án xác định hạn mức đất ở  đối với đất ở gắn với ao, vườn (thường gọi là đất Thổ cư) theo Báo cáo 455/BC-VC2 ngày 20/4/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao thành phố Đà Nẵng về nhận diện vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai thông qua công tác kiểm soát việc  giải quyết các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên từ năm 2020-2022.

Quy định về đất thổ cư

Thuật ngữ “đất thổ cư” không có  trong quy định về đất đai. Vì vậy, khi thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp các giấy tờ  quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 ghi loại đất “Thổ cư”  thì cần xác định diện tích đất ở trong tổng diện tích đất thổ cư này  và cấp theo hạn mức quy định.

Điển hình là vụ án giữa người khởi kiện là ông Đặng Liệu và người bị kiện là chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Trong vụ án này, UBND thị xã Điện Bàn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đặng Liệu đúng quy định pháp luật, tuy nhiên Viện cấp cao 2 xét thấy cần đưa vào Báo cáo để phòng ngừa vi phạm.

Xác định hạn mức đất ở khi bìa đỏ ghi là đất Thổ cư
Xác định hạn mức đất ở khi bìa đỏ ghi là đất Thổ cư

Trong các hồ sơ thể hiện đất thổ cư

Theo hồ sơ được lập theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ thì hộ ông Đặng Liệu kê khai, đăng ký tại thửa đất số 357, tờ bản đồ số 5, diện tích 1476m2, loại đất thổ cư. Theo hồ sơ được lập theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ thì hộ ông Đặng Liệu  kê khai đăng ký tại thửa đất 135, tờ bản đồ số 7, diện tích 1040m2, loại đất thổ cư và đã được UBND huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 24/11/1995, tại thửa đất số 135, tờ bản đồ số 7 , diện tích 1040m2, loại đất “thổ cư” thời hạn sử dụng lâu dài.

Ngày 17/5/2016, hộ ông Đặng Liệu đăng ký biến động đối với thửa đất số 135 , tờ bản đồ số 7 để điều chỉnh tăng diện tích theo hiện trạng sử dụng thực tế là 1183,8m2 và yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn công nhận toàn bộ diện tích đất trên là đất ở. Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn ban hành Quyết định 3911/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Đặng Liệu về yêu cầu công nhận toàn bộ diện tích 1183m2 tại thửa đất số 135, tờ bản đồ số 7 là “đất ở” cho hộ ông Đặng Liệu.

Luật Đất đai không quy định đất thổ cư

Nhận thấy, tại Điều 11 của Luật Đất đai 2013 quy định về các loại đất thì không có “đất  thổ cư” , Điều 54 Luật Đất đai 2013 quy định về hạn mức đất ở , nhưng tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  ngày 24/11/1995 cấp cho hộ ông Đặng Liệu, UBND huyện Điện Bàn ghi loại “đất thổ cư” và không xác định hạn mức đất ở trong tổng diện tích 1040m2.

Tại kết quả xác minh của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Sở TNMT Quảng Nam và UBND thị xã Điện Bàn xác định tại thời điểm thi hành Luật Đất đai 1993 và Nghị định số 64/CP ngày 27.9.1993 của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi gọp đất ở + đất vườn thành “Đất thổ cư”.

Do đó, diện tích ghi “đất thổ cư” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam rất lớn. Vì vậy, có cơ sở xác định diện tích 1040m2 tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đặng Liệu không phải toàn bộ là đất ở, Căn cứ khoản 2 Điều 103 Luật Đất đai 2013, điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn xác định diện tích đất ở  cho hộ gia đình ông Đặng Liệu bằng 5 lần hạn mức đất ở tương ứng với 1000m2 là có căn cứ, đúng pháp luật.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *