Quảng Nam: Ban hành quy định mới về chế độ tiếp khách của cơ quan, đơn vị

Ngày 12/7/2019, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức đàm phán và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 01/8/2019.

Theo đó một số mức chi tiếp khách trong nước và quốc tế như sau:

A. Mức chi tối đa tiếp khách nước ngoài vào làm việc do cơ quan của Việt Nam chi toàn bộ chi phí trong nước

1. Chi đón, tiễn khách tại sân bay Chi tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân (phu quân) đối với khách hạng đặc biệt; Trưởng đoàn khách hạng A, hạng B, mức chi tặng hoa: 400.000 đồng/người.

2. Tiêu chuẩn về thuê chỗ ở (bao gồm bữa ăn sáng)

a) Đoàn khách hạng A

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức đàm phán và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quy định chế độ tiếp khách của tỉnh Quảng Nam

Trưởng đoàn : 4.500.000 đồng/người/ngày;

Phó đoàn : 3.600.000 đồng/người/ngày;

Đoàn viên : 2.800.000 đồng/người/ngày.

b) Đoàn khách hạng B

Trưởng đoàn : 3.600.000 đồng/người/ngày;

Phó đoàn : 3.600.000 đồng/người/ngày;

Đoàn viên : 2.200.000 đồng/người/ngày.

 c) Đoàn khách hạng C

Trưởng đoàn : 2.200.000 đồng/người/ngày;

Đoàn viên : 1.500.000 đồng/người/ngày.

d) Khách mời quốc tế khác

Tại thành phố Hội An : 800.000 đồng/người/ngày;

Tại các địa phương còn lại : 600.000 đồng/người/ngày.

3. Tiêu chuẩn ăn hàng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối và đồ uống):

a) Đoàn khách hạng A : 1.200.000 đồng/ngày/người.

b) Đoàn khách hạng B : 800.000 đồng/ngày/người.

c) Đoàn khách hạng C : 600.000 đồng/ngày/người.

d) Khách mời quốc tế khác : 500.000 đồng/ngày/người.

4. Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc

a) Đoàn khách hạng A: 150.000 đồng/người/01 buổi làm việc (nửa ngày).

b) Đoàn khách hạng B: 80.000 đồng/người/01 buổi làm việc (nửa ngày).

c) Đoàn khách hạng C, khách quốc tế khác: 60.000 đồng/người/01 buổi làm việc (nửa ngày).

5. Chi dịch thuật

a) Chi biên dịch Biên dịch một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc sang Tiếng Việt (gồm: tiếng Ả Rập, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha): 120.000 đồng/trang (350 từ).

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức đàm phán và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Chi phí dịch thuật

Biên dịch Tiếng Việt sang một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc: 140.000 đồng/trang (350 từ).

Trường hợp biên dịch đối với các ngôn ngữ ngoài ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc: Tăng 30% so với mức chi biên dịch nêu trên.

b) Chi dịch nói Dịch nói thông thường: 200.000 đồng/giờ/người, tương đương 1.600.000 đồng/ngày/người làm việc 8 tiếng.

Dịch đuổi (dịch đồng thời): 400.000 đồng/giờ/người, tương đương 3.200.000 đồng/ngày/người làm việc 8 tiếng.

c) Trường hợp các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ của các cơ quan, đơn vị để tham gia công tác biên, phiên dịch thì được thanh toán bằng 50% mức chi tại điểm a và b khoản 6 Điều này.

 6. Chi tặng phẩm

 a) Đối với đoàn khách hạng A

Trưởng đoàn khách: 1.300.000 đồng/người. Trường hợp có phu nhân (phu quân) của Trưởng đoàn đi cùng đoàn, mức chi tặng phẩm đối với phu nhân (phu quân): 1.300.000 đồng/người. Thành viên chính thức và quan chức tùy tùng: 500.000 đồng/người.

b) Đối với đoàn khách hạng B

Trưởng đoàn khách: 900.000 đồng/người. Trường hợp có phu nhân (phu quân) của Trưởng đoàn đi cùng đoàn, mức chi tặng phẩm đối với phu nhân (phu quân): 900.000 đồng/người. Thành viên chính thức và quan chức tùy tùng: 500.000 đồng/người.

7. Chi đưa khách đi tham quan

Mức chi đưa đón khách từ nơi ở chính đến điểm tham quan, chi ăn, nghỉ cho khách trong những ngày đi tham quan theo các mức chi quy định tại các khoản 2, 3 Điều này và được áp dụng cho cả cán bộ phía Việt Nam tham gia đưa đoàn đi tham quan. Số lượng cán bộ Việt Nam tham gia đoàn do thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì đón đoàn phê duyệt.

B. Mức chi tối đa tiếp khách trong nước

1. Chi giải khát: 20.000 đồng/buổi (nửa ngày)/người.

2. Chi mời cơm: 250.000 đồng/suất (đã bao gồm đồ uống).

Tải toàn văn Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức đàm phán và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *