Quy định mức quà tặng mừng thọ đối với người cao tuổi của tỉnh Quảng Nam

Ngày 12/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng được chúc thọ, mừng thọ

Người cao tuổi là công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ở tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi và trên 100 tuổi.

Mức quà tặng mừng thọ lên đến 1,2 triệu

1. Người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.

Mức quà tặng mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Mức quà tặng mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2. Người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt.

3. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt.
4. Người cao tuổi thọ 95 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.
5. Người cao tuổi thọ 100 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: 5 mét vải lụa trị giá tối thiểu 350.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.
6. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi hằng năm được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.
7. Chi phí in ấn, mua, làm khung Giấy mừng thọ: 50.000 đồng/01 Giấy mừng thọ.

Chi phí tặng quà lên đến 15 tỷ/năm

Theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND thì thời điểm áp dụng: Kể từ ngày Thông tư 96/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 01 năm 2019).
Ngân sách tỉnh đảm bảo 100% kinh phí thực hiện; dự kiến kinh phí hằng năm khoảng 15 tỷ đồng.

Trường hợp các đơn vị, địa phương vận động được nguồn đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật thì được phép sử dụng để chi tăng thêm ngoài mức quy định nêu trên.

Tải toàn văn Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *