Vướng mắc chứng thực Giấy ủy quyền khi có nhiều người ủy quyền

Việc giải quyết yêu cầu chứng thực giấy ủy quyền của công dân được thực hiện theo Nghị định 23/2015/NĐ-Cp ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, theo đó:

Quy định về chứng thực Giấy ủy quyền

 – Người yêu cầu chứng thực chữ ký phải chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản mà mình ký để yêu cầu chứng thực chữ ký; không được yêu cầu chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản có nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 22 (Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân) và Khoản 4 Điều 25 (Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 của Nghị định này hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác.) của Nghị định này.

Chứng thực giấy ủy quyền
Chứng thực giấy ủy quyền

– Người thực hiện chứng thực chịu trách nhiệm về tính xác thực về chữ ký của người yêu cầu chứng thực trong giấy tờ, văn bản.

Và tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP có quy định thủ tục chứng thực chữ ký cũng được áp dụng đối với trường hợp Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.

Như vậy, việc thực hiện chứng thực Giấy ủy quyền chỉ thực hiện khi công dân có YÊU CẦU và nội dung văn phải phải phù với quy định pháp luật.

Vướng mắc khi nhiều người ủy quyền cho một người

Tuy nhiên, thực tế có trường hợp có nhiều người cùng ủy quyền cho 1 người thì trong trường hợp này chứng thực giấy ủy quyền như thế nào cho đúng? Chỉ chứng thực chữ ký của những người ủy quyền hay chứng thực cả chữ ký của những người ủy quyền và người được ủy quyền.

Chứng thực tất cả chữ ký của các bên ủy quyên

Một số ý kiến cho rằng trường hợp trên phải chứng thực tất cả chữ ký có trong văn bản ủy quyền, nghĩa là chứng thực chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền, vì tại Điểm a Khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP có quy định về Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản.

(Chứng thực Giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng sao cho đúng?)

Cách hiểu này sẽ phù hợp nếu người nhận ủy quyền có đề nghị chứng thực chữ ký, còn trường hợp người nhận ủy quyền không có yêu cầu chứng thực chữ ký thì cơ quan có thẩm quyền không thể buộc họ phải yêu cầu chứng thực chữ ký, và cũng không thể từ chối chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền nếu chỉ có người ủy quyền yêu cầu chứng thực chữ ký còn người nhận chứng thực không yêu cầu chứng thực chữ ký, vì nó không thuộc trường hợp không được chứng thực chữ ký theo quy định tại Điều 25 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

Chứng thực văn bản ủy quyền có nhiều chữ ký
Chứng thực văn bản ủy quyền có nhiều chữ ký

Điều 25 quy định những trường hợp không được chứng thực chữ ký như sau:

1. Tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực chữ ký không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

2. Người yêu cầu chứng thực chữ ký xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu không còn giá trị sử dụng hoặc giả mạo.

3. Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 22 của Nghị định này.

4. Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 của Nghị định này hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chỉ chứng thực chữ ký của những người ủy quyền

Quan điểm của người viết cho rằng,  trường hợp trên chỉ chứng thực chữ ký của những người ủy quyền, trường hợp người nhận ủy quyền có đề nghị, yêu cầu chứng thực chữ ký của họ thì cơ quan có thẩm quyền mới chứng thực luôn phần chữ ký của họ trong Giấy ủy quyền. Vì chứng thực chữ ký theo Nghị định 23 là chứng thực theo yêu cầu của người có chữ ký trong giấy tờ, văn bản (Khoản 3 Điều 2), do đó khi cá nhân yêu cầu và yêu cầu đó không trái pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền mới chứng thực chữ ký.

(Chứng thực văn bản ủy quyền có cần 2 bên phải có mặt?)

Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc về quy định chứng thực giấy ủy quyền trong trường hợp có nhiều người cùng ký vào văn bản.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *