Hướng dẫn lập biên bản khi không xác định được đối tượng vi phạm

Lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp không xác định được người vi phạm: Về lập biên bản đối với trường hợp quá trình triển khai bắt giữ không bắt giữ được đối tượng tại hiện trường, sau đó đối tượng không tự giác đến làm việc và không xác định được tên tuổi, địa chỉ người đã thực hiện hành vi đó, chỉ tạm giữ được tang vật vi phạm. Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định hiện hành không có quy định cụ thể việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp không xác định được người vi phạm  

Lập biên bản VPHC khi không xác định được đối tượng

Liên quan đến trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính, điểm b khoản 5 và điểm a khoản 6 Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ có quy định hướng dẫn việc ký và giao biên bản vi phạm hành chính.

Hướng dẫn xử phạt trường không xác định được đối tượng VPHC
Hướng dẫn xử phạt trường không xác định được đối tượng VPHC

Cụ thể, theo điểm b khoản 5 Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP, trong trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính, biên bản vi phạm hành chính phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất một người chứng kiến xác nhận; trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến, thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP, trong trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, người có thẩm quyền không phải thực hiện việc giao biên bản vi phạm hành chính sau khi lập xong.

Cách ghi thông tin trong biên bản VPHC

Về cách ghi thông tin trong biên bản vi phạm hành chính, tại mục thông tin về đối tượng vi phạm, phần chú thích của mẫu MBB số 01 được ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP đã hướng dẫn “lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc”.

Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 118
Biên bản VPHC phải mô tả cụ thể hành vi vi phạm

Do đó, trong trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính, người lập biên bản vi phạm hành chính có thể lựa chọn và ghi thông tin để thể hiện nội dung “không xác định được đối tượng vi phạm hành chính” bằng cách gạch chéo, không điền các thông tin như giới tính, ngày, tháng, năm sinh… và ghi rõ: “Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính”.

Trích tài liệu sơ kết công tác 6 tháng năm 2024 của Bộ Tư pháp

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *