Vướng trong áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo Thông tư 02/2014/TT-BXD

          Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 10 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở, thì đối với các trường hợp vi phạm xây dựng không phép, sai phép mà không thuộc trường hợp được nộp phạt để tồn tại công trình thì sẽ bị cưỡng chế phá dỡ theo Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Và ngày 12/02/2014, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2014/TT-BXD quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 121/2013/NĐ-CP thì:

biện pháp khắc phcụ hậu quả
Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phá dỡ công trình vi phạm

Đối với các trường hợp xây dựng không phép, sai phép mà buộc phải phá dỡ công trình vi phạm thì người có thẩm quyền phải lập biên bản vi phạm hành chính theo mẫu của Thông tư 02, ban hành quyết định đình chỉ thi công nếu người vi phạm vẫn tiếp tục thi công và trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày lập biên bản thì người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hết thời hạn chấp hành mà người vi phạm không chấp hành thì ban hành quyết định cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính đồng thời thông báo cho chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ.

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

Quy định trên có sự mâu thuẩn ở chổ, trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục tình trạng ban đầu hoặc tháo dỡ phần công trình vi phạm, thế nhưng Thông tư 02 lại quy định ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ theo mẫu của Nghị định 180. Như vậy, cùng một hành vi vi phạm lại có đến 2 quy định cưỡng chế phá dỡ, một cái cưỡng chế thuộc biện pháp khắc phục hậu quả, một cưỡng chế theo Nghị định 180 dẫn đến lúng túng cho các cơ quan chuyên môn.

(Các sai sót thường gặp trong xử phạt vi phạm hành chính cần biết)

Vướng mắc cưỡng chế quyết định khắc phục hậu quả
Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Một số ý kiến cho rằng trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính chỉ đưa mức phạt tiền còn không nên quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ công trình vi phạm, bởi vì Thông tư 02 đã có quy định ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo Nghị định 180. Trường hợp không ban hành quyết định đình chỉ thi công thì trong quyết định xử phạt mới áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả.

Ban hành 02 quyết định mới đúng

Theo tôi thì trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính vừa có phạt tiền vừa áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả sẽ thuận lợi hơn về mặt thẩm quyền cũng như tổ chức thực hiện thay vì phải ban hành 2 quyết định và nó cũng phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Cưỡng chế thi hành quyết định khắc phục hậu quả – Nhiều vướng mắc

Thiết nghĩ khi sửa đổi Thông tư 02, Bộ Xây dựng cũng cần xem xét bỏ quy định ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ, vì trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có biện pháp buộc khắc phục hậu quả là tháo dỡ công trình vi phạm nên quy định ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ là thừa và chồng chéo với quyết định xử phạt.

 Nguyễn Quốc Sử

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *