Slide Bài giảng kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật: Là khả năng của người thực hiện TGPL vận dụng kiến thức pháp luật, đạo đức xã hội và kinh nghiệm cuộc sống để hương dẫn, giải đáp, đưa ra ý kiến, cung cấp thông tin pháp luật…

Bài giảng được thiết kế dạng slide, nội dung phong phú, trình bày đẹp

Phần 1. Một số quy định về TGPL cho Người khuyết tật

Nguyên tắc trợ giúp pháp lý

+ Không thu phí, lệ phí, thù lao từ người được TGPL.

+ Trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

+ Sử dụng các biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người được TGPL.

+ Tuân thủ pháp luật và quy tắc nghề nghiệp TGPL.

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung TGPL

….

Slide bài giảng kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
Slide bài giảng kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Phần 2. Những điều cần lưu ý về Người khuyết tật

Tâm lý, đời sống:

* Tiêu cực:

+ Mặc cảm, tự ti, đánh giá bản thân mình thấp hơn người khác

+ Ám ảnh sợ xã hội à sống khép kín, ngại giao tiếp

+ Mặc cảm ngoại hình à chú trọng quá mức đến khiếm khuyết cơ thể

+ Đa số sống ở nông thôn, đời sống gặp nhiều khó khăn

+ Ít có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với cộng đồng.

* Tích cực:

+ Nỗ lực tồn tại và phát triển đặc biệt cao

+ “Có tật có tài”

Phần 3. Kỹ năng TGPL cho Người khuyết tật

+ Kỹ năng thụ lý vụ việc: nhận diện NKT thông qua quan sát, Giấy xác nhận khuyết tật, Kết luận của HĐGĐYK,…

+ Kỹ năng tiếp xúc đối tượng và nghe đối tượng trình bày

Giao tiếp nhằm:

–nắm bắt thông tin;

–cung cấp cho đối tượng thông tin chính xác để xóa bỏ những quan điểm lệch lạc, thay đổi niềm tin không đúng đắn;

–hỗ trợ chia sẻ về mặt tâm lý, cảm thông với đối tượng;

–giúp đối tượng xác định, lựa chọn đưa ra những quyết định cụ thể, cách giải quyết phù hợp;

–trang bị cho đối tượng kiến thức, cách ứng xử, suy nghĩ phù hợp.

Liên hệ: kesitinh355@gmail.com để tải Bài giảng kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *