Chứng minh nhân dân bị cắt góc có được chứng thực bản sao?

Ngày 21/7/2021, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực Bộ Tư pháp ban hành Công văn 636/HTQTCT-CT về việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực, theo đó hướng dẫn về giải quyết yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính đối với Chứng minh nhân dân (CMND) bị cắt góc như sau:

Chứng minh nhân dân hết hiệu lực có được chứng thực

Theo quy định của Thông tư số 40/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐCP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân, khi công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ Căn cước công dân (CCCD), đổi thẻ CCCD thì cán bộ công an sẽ thực hiện thu hồi, cắt góc và trả lại CMND/CCCD cũ cho công dân.

Chứng minh nhân dân bị cắt góc có được chứng thực bản sao?
Chứng minh nhân dân bị cắt góc có được chứng thực bản sao?

Ngày 15/5/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021, trong đó quy định khi công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD, đổi thẻ CCCD thì cán bộ công an sẽ thực hiện thu hồi CMND/CCCD cũ, không thực hiện cắt góc và trả lại cho công dân như quy định tại Thông tư số 40/2019/TT-BCA.

Không chứng thực CMND đã bị cắt góc

Theo Công văn số 4137/C06-TTDLDC ngày 08/7/2021 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an thì việc cơ quan công an tiến hành cắt góc CMND/CCCD là để huỷ giá trị sử dụng của CMND/CCCD đó, không để công dân cùng thời điểm sử dụng hai loại giấy tờ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể sử dụng thông tin trên CMND/CCCD đã cắt góc để tham khảo thông tin của công dân. Do đó, đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không tiếp nhận, giải quyết yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính đối với CMND/CCCD đã cắt góc.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *