Xử phạt trẻ em không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện sao cho đúng?

Tình trạng trẻ em khi đi xe đạp máy, xe máy không đội mũ bảo hiểm diễn ra khá phổ biến. Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn khi chở trẻ em đi học, đi chơi cũng thường không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Quy định về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ thì “Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách”. Và tại Khoản 2 Điều 31 cũng quy định “ Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách”.

Xử phạt trẻ em không đội mũ bảo hiểm

Việc trẻ em không đội mũ bảo hiểm khi đi đạp máy, xe máy diễn ra tương đối nhiều nhưng việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này chưa thật sự kiên quyết. Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (nay là Nghị định 100/2019/NĐ-CP) đã quy định cụ thể mức xử phạt như sau:

Mức phạt đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm
Trẻ em không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp có bị xử phạt

Tại điểm i, điểm k  Khoản 3 Điều y , Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm khi đi xe mô tô, xe máy:

i) Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;

k) Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

Và tại điểm d, điểm d Khoản 4 Điều 8. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm khi đi xe đạp máy:

d) Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;

đ) Chở người ngồi trên xe đạp máy không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

Như vậy, theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP thì trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi khi ngồi trên xe máy, xe mô tô, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm thì sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Người dưới 14 tuổi có bị xử phạt vi phạm hành chính?
Người dưới 14 tuổi có bị xử phạt vi phạm hành chính?

Trẻ em dưới 14 tuổi đi xe máy, xe đạp máy có bị xử phạt

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP nêu trên thì trường hợp người điều khiển, người ngồi trên xe máy, xe mô tô, xe đạp máy không đội mũ bảo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 100.000đ-200.000đ. Tuy nhiên, đối với trẻ em dưới 14 tuổi thì không xử phạt vi phạm hành chính khi không đội mũ bảo hiểm.

Bởi vì, theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

Như vậy, người dưới 16 tuổi khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm sẽ không thuộc đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính.

 Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *