Hiểu thế nào là đã bị xử phạt vi phạm hành chính?

Một bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com cho biết: Trường hợp người có thẩm quyền không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì một số lý do theo luật định mà chỉ ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả độc lập thì có được xem là đã bị xử phạt vi phạm hành chính để xác định tái phạm không?

Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

Quy định về xử lý vi phạm hành chính

Luật Xử lý vi phạm hành chính không giải thích thế nào là xử lý vi phạm hành chính, tuy nhiên theo  Điều 3 về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính thì chia làm 2 hình thức: Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính và nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

tái phạm hành chính
Thế nào là đã bị xử phạt vi phạm hành chính

Trong nguyên tắc xử phạt hành chính chỉ đề cập đến việc xử phạt không đề cập đến việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính

Theo Khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Luật XLVPHC thì xử phạt gồm có xử phạt (a) Cảnh cáo; b) Phạt tiền; c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính); đ) Trục xuất), biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo Khoản 2 Điều 65 Luật XLVPHC thì Đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.

Tóm lại, theo Luật xử lý vi phạm hành chính thì xử lý vi phạm hành chính gồm xử phạt và áp dụng biện pháp xử lý hành chính; và xử phạt vi phạm hành chính gồm hình phạt chính, biện pháp khắc phục hậu quả. Biện pháp khắc phục hậu quả có thể đi kèm theo quyết định xử phạt hoặc ban hành độc lập.

Chưa bị xử phạt không áp dụng tái phạm

Căn cứ vào quy định trên, trangtinphapluat.com cho rằng trường hợp chỉ ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì không được xem là đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vướng mắc cưỡng chế quyết định khắc phục hậu quả
Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Bên cạnh đó, theo khoản 5 Điều 2 Luật XLVPHC thì: Tái phạm là việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định này mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử lý.

(Tái phạm vi phạm hành chính là gì? cho ví dụ cụ thể)

Do đó, để xác định tái phạm thì phải đã bị xử lý vi phạm hành chính (đã bị xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính), trường hợp cá nhân/tổ chức chưa bị xử phạt (chỉ bị áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả) thì không đủ điều kiện để xác định là tái phạm để áp dụng tình tiết tăng nặng xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, để hoàn thiện hệ thống pháp luật, trangtinphapluat.com cho rằng cơ quan có thẩm quyền cần sớm sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng việc ban hành quyết định buộc khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn xem là xử phạt vi phạm hành chính cho phù hợp với thực tiễn xử phạt và phù hợp với Nghị định 166/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (theo Nghị định 166 thì cưỡng chế thi hành QĐXP gồm quyết định xử phạt và quyết định khắc phục hậu quả).

(Tổng hợp hướng dẫn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính)

Trên đây là giải đáp của trangtinphapluat.com liên quan đến việc xác định tái phạm vi phạm hành chính trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Bạn đọc có thể tham gia ý kiến góp ý, phản hồi ở mục bình luận bên dưới bài viết.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *