Khu vực nông thôn chưa có quy hoạch, khi xây dựng có phải xin phép?

Ngày 10 tháng 01 năm 2017 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời câu hỏi của bạn đọc liên quan đến việc cấp phép xây dựng ở nông thôn, trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Bạn Nguyễn Duy Đông tại hòm thư dong.nd1988@gmail.com hỏi :

Theo quy định tại điểm k, khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt” thì được miễn giấy phép xây dựng.

Nhưng trong khoản 1, Điều 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD quy định “Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan. Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp có trách nhiệm ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng”.

nhà ở nông thôn được miễn giấy phép xây dựng
Công trình xây dựng ở nông thôn được miễn giấy phép xây dựng

Vậy, trường hợp có công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt nhưng thuộc đối tượng phải cấp phép xây dựng theo Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc của địa phương thì công trình này có phải cấp giấy phép xây dựng không? Nếu cấp phép thì có trái với quy định tại điểm k, khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng 2014 hay không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Việc địa phương có quy định cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt là trái với quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.
Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

  1. Thông tin này rất bổ ích, mình cũng nhiều khi thắc mắc chưa tìm hiểu được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *