Từ 1/5/2016 có được hưởng tăng lương 8%

Em là công chức đã biên chế. hệ số lương là 2.05 nhưng tù tháng 5 lương cơ sở tăng từ 1150 lên 1210 vậy em có được hưởng 8% đối với đối tượng có hệ số lương dưới 2.34 không?

Trangtinphapluat.com trả lời bạn như sau:

Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thì:

Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

Điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội
Mức lương tăng năm 2019

Đối với người có hệ số lương từ 2,34 trxuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5 năm 2016 thấp hơn tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, các khoản phụ cấp lương (nếu có) và tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4 năm 2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4 năm 2016. Mức hưởng chênh lệch này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phụ cấp lương.

Như vậy, kể từ ngày 01/5/2016 sẽ không thực hiện tăng lương 8% cho người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Quốc Sử

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Nguyễn Văn Hậu

    Cho em hỏi: em là viên chức có hệ số 2.34, cho em hỏi từ tháng 05 lương của em sẽ được tính như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *