Tag Archives: tạm giữ tang vật VPHC

Thẩm quyền tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông

Thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Ngày 01/8/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, có hiệu lực 15/9/2023, theo đó Cảnh …

Read More »

Thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Nhiều bạn đọc gửi thư tới trangtinphapluat.com đề nghị làm rõ thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trường hợp nào người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi …

Read More »

Cách tính thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Cách tính thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com hướng dẫn cách tính thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo ngày làm việc được hiểu như thế nào?, cụ thể như sau: Ví dụ biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Quyết định …

Read More »

Vướng mắc trong quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện VPHC

Thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Trangtinphapluat.com tổng hợp, giới thiệu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. 1. …

Read More »