Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Lai Châu 2020

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020 do trangtinphapluat.com biên soạn theo Thông báo số 1816/TB-SNV  ngày 13/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu ban hành Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lai Châu năm 2020.

Bộ câu hỏi ôn thi công chức tỉnh Lai Châu 2020, gồm 360 câu trắc nghiệm có đáp án, tập trung vào các chuyên đề sau:

1.Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008.

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

3. Luật Phòng chống tham nhũng ngày 20/11/2018.

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Lai Châu 2020
Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Lai Châu 2020

4. Bộ Luật Lao động ngày 20/11/2019.

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

5. Tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên từ chuyên đề 1-8 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung công chức hành chính Tỉnh Lai Châu năm 2020, gồm 360 câu trắc nghiệm có đáp án:

Câu 1. Đảng lãnh đạo bằng?

a) Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn

b) Bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên

c) Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách; Bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên

d) Cả a và b

Đáp án D

Câu  2. 5 tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm

a) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Thanh niên xung phong

b) Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

c) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

Đáp án C

Câu  3. Không thực hiện biệt phái công chức nữ trường hợp nào?

a) đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

b) đang mang thai hoặc nuôi con dưới 24 tháng tuổi.

c)  đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Đáp án C

Câu 4: Thế nào là vụ lợi.

A) Vụ lợi là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để tham nhũng.

B) Vụ lợilà việc công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng.

C) Vụ lợilà việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng.

D) Vụ lợi là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để tham nhũng.

Đáp án C

Câu 5.  Quy rối tình dục tại nơi làm việc là?

a) hành vi có tính chất tình dục của người sử dụng lao động đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

b) hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

c) hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người lao động tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

Đáp án C

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020, gồm 360 câu trắc nghiệm có đáp án .  Tải Bộ câu hỏi   Anh văn thi công chức, viên chức trình độ A2) – Tải tài liệu tin học văn phòng thi công chức tại đây.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *