Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức nhà nước tỉnh Gia Lai 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức khối hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2020 theo Thông báo 04/TB-HĐT ngày 18/12/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Gia Lai, gồm 370 câu trắc nghiệm có đáp án tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:

+ Chương I; Chương II, Chương XI: Điều 119.

2. Luật cán bộ, công chức 2008:

+ Chương I: Điều 1 đến Điều 7;

+ Chương II: Từ Điều 8 đến Điều 20;

Tài liệu thi công chức tỉnh Gia Lai 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức hành chính tỉnh Gia Lai 2020

+ Chương IV: Mục 1: Điều 32, Điều 33, Điều 34; Mục 3: Điều 42; Mục 6: Điều 55,  Điều 56, Điều 58.

+ Chương IX: Điều 76.

(Lưu ý: Thí sinh đọc thêm các nội dung liên quan đến các chương nêu trên được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019)

3.  Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 

+ Chương I: Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 9;

+ Chương II: Mục I: Điều 16, Điều 17, Điều 20; Mục II: Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 27.

+ Chương III: Mục III: Điều 51; Điều 52.

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

(Lưu ý: Thí sinh đọc thêm các nội dung liên quan đến các chương nêu trên được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019)

4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

+ Chương I: Điều 2, Điều 3, Điều 4; Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14;

+ Chương II: Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30;

+ Chương VIII: Điều 112, Điều 114; Điều 119, Điều 121; Điều 122, Điều 125;

+ Chương IX: Điều 128, Điều 132;

+ Chương XIII: Từ Điều 151 đến Điều 157

(Lưu ý: Thí sinh đọc thêm các nội dung liên quan đến các chương nêu trên được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020).

5. Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Lưu ý: Thí sinh đọc thêm nội dung liên quan nêu trên hiện được quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

6.  Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Lưu ý: Thí sinh đọc thêm nội dung liên quan nêu trên hiện được quy định tại Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

7. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

+ Chương I: Điều 1, 2, 3, 4, 5. Chương II: Điều 6, 7, 8, 9, 10, 13

+ Chương III: Mục 3: Điều 24, 25, 26.  Chương IV: Điều 38.  Chương V: Điều 44.

8. Các chuyên đề:

+Chuyên đề 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị (Phần I, phần II)

+ Chuyên đề 3: Công vụ, công chức (Phần I: Công vụ)

(Các chuyên đề trên thuộc tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ Nội vụ).

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi ôn tập thi công chức hành chính Nhà nước tỉnh Gia Lai 2020 gồm 323 câu:

Câu 1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm? (Luật mới)

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 02 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh

Đáp án C

Câu 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất , bao gồm đất liền, vùng biển và vùng trời.

b) một nước độc lập, có chủ quyền , bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

c) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Đáp án C

Câu 3. 5 tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm

a) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Thanh niên xung phong

b) Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

c) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

Đáp án C

Câu 4. Quy phạm pháp luật là?

a) quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

b) quy tắc xử sự, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

c) quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng thường xuyên đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

Đáp án A

Câu 5. Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

a) bị xử lý một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

b) bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật

c) bị xử lý nhiều lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

Đáp án B

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức khối hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2020 , gồm 370 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải 900 câu tin học Văn phòng thi công chức, viên chức tại đây

Tải Bộ câu hỏi và đáp án Anh văn trình độ A2 tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

36 Bình luận

 1. Đỗ Quốc Cường

  cho e xin tài liệu này với ạ

 2. anh cho em xin tài liệu này với ạ. cám ơn anh rất nhiều

 3. Cho em xin tài liệu ôn thi với ạ

 4. cho e xin tài liêu với ak

 5. Cho em xin tài liệu với ạ! E cảm ơn!

 6. dạ cho em xin tài liệu với ạ

 7. A cho em xin tài liệu với ạ với ạ

 8. cho em xin bộ tài liệu này với ạ.

 9. Dạ anh cho e xin bộ lài tiệu với ạ

 10. Dạ anh cho em xin tài liệu với ạ

 11. cho em xin bộ tài liệu với ạ

 12. có thể cho mình xin bộ câu trắc nghiệm không ạ

 13. Anh ơi, có thể cho em xin bộ tài liệu không ạ. Em cảm ơn ạ

 14. A ơi, cho e xin bộ trắc nghiệm với ạ. E cảm ơn a nhiều

 15. Cho em xin bộ tài liệu với ạ.

 16. Anh cho em xin bộ tài liệu này với ạ. Em cám ơn anh nhiều

 17. Cho em xin bộ câu hỏi này với ạ

 18. Nguyễn Thu Hồng

  cho em xin tài liệu với ạ.em cảm ơn!!

 19. lê thị hoài thư

  cho em xin bộ tài liêu ôn thi trăc nghiện tuyên công chức cấp xã ngành đụa chính mảng nông nghiệp phát triển nông thôn dược không ạ, và bộ cau hỏi cua phan thi kien thức chung ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *