Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Bến tre năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức  tỉnh Bến Tre năm 2021, gồm 534 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức  tỉnh Bến Tre 2021 được biên soạn theo Thống báo ngày 23/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức  tỉnh Bến Tre.

Hiến pháp ngày 28 tháng 11 năm 2013;
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Bến tre năm 2021
Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Bến tre năm 2021

Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
– Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức  tỉnh Bến Tre năm 2021

Câu 1. Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a) Chính phủ     b) Chủ tịch nước

c) Bộ Nội vụ     d) Quốc hội

Đáp án A

Câu 2. Chủ tịch UBND được bầu

a) tại kỳ họp thứ nhất của HĐND phải là đại biểu hội đồng nhân dân

b) trong nhiệm kỳ của HĐND phải là đại biểu hội đồng nhân dân

c) tại kỳ họp thứ nhất của HĐND không nhất thiết phải là đại biểu hội đồng nhân dân

Đáp án A

Câu 3. Cán bộ, công chức không được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào dưới đây?

a) Phải chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp trên nhưng đã báo cáo người ra quyết định trước khi chấp hành;

b) Do bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

c) Sự kiện bất ngờ

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án C

Câu 4. Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo in và Công báo điện tử là?

a) văn bản chính thức và có giá trị như văn bản chính

b) văn bản chính thức và có giá trị như văn bản gốc.

c) văn bản tham khảo và có giá trị như văn bản sao

Đáp án B

Câu 5.  Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của – Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

a) không được duy ý chí, áp đặt; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

b) không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp trên; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

c) không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức  tỉnh Bến Tre năm 2021, gồm 534 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. Cho mình xin bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2021 tỉnh Bến Tre đi bạn. Thanks

  2. Cho em xin bộ tài liệu ôn thi công chức xã năm 2021 tỉnh Bến Tre đi ạ. Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *