Tài liệu ôn thi viên chức Ngành Giáo dục Thành phố Hà Nội

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức Ngành giáo dục  quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành giáo dục Thành phố Hà Nội được biên soạn theo Quyết định 299/QĐ-BCĐTDVCGD ngày 03/3/2021 của Ban chỉ đạo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau: 

I. Giáo viên mầm non (mã số V.07.02.06)

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12

Tài liệu ôn thi viên chức thuộc Sở TNMT thành phố Hà Nội
Tài liệu ôn thi viên chức Ngành Giáo dục Thành phố Hà Nội

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Các Điều 2, 3

3. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non

4. Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019

5. Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Tải bộ trắc nghiệm ôn thi Giáo viên mầm non gồm 287 câu ở cuối bài viết

II. Giáo viên tiểu học (Mã số V.07.03.09); Nhân viên văn thư trường Tiểu học (Mã số 02.008); Nhân viên thư viện trường Tiểu học (Mã số 10.02.07)

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Các Điều 2, 3

3.   Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

4. Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019

5. Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Tải bộ trắc nghiệm ôn thi Giáo viên tiểu học (Mã số V.07.03.09); Nhân viên văn thư trường Tiểu học (Mã số 02.008); Nhân viên thư viện trường Tiểu học (Mã số 10.02.07 gồm 261 câu ở cuối bài viết

III. Giáo viên trung học cơ sở  (Mã số V.07.04.1); Nhân viên văn thư trường Trung học cơ sở (Mã số 02.008); Nhân viên thư viện trường Trung học cơ sở (Mã số 10.02.07)

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Các Điều 2, 3

3.  Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;;

4. Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019

5. Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Tải bộ trắc nghiệm ôn thi Giáo viên trung học cơ sở  (Mã số V.07.04.1); Nhân viên văn thư trường Trung học cơ sở (Mã số 02.008); Nhân viên thư viện trường Trung học cơ sở (Mã số 10.02.07) gồm 297 câu ở cuối bài viết

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức Ngành giáo dục  quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021.

Câu 1. Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 2. Nền giáo dục Việt Nam là?

a) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

b) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam.

c) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, quốc tế, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

Đáp án A

Câu 3. Đâu không phải là Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học

a). Công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

b) Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường.

c) Xây dựng môi trường văn hoá – giáo dục trong nhà trường, tham gia xây dựng môi trường văn hoá – giáo dục ở địa phương.

d) Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học – kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đáp án D

Câu 4.  Theo trình độ đào tạo, viên chức được phân loại như thế nào?

a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo giáo sự; tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng

Đáp án B

Câu 5. Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần?

a) phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của học sinh.

b) phát hiện, bồi dưỡng kiến thức mới cho học sinh

c) phát hiện, đào tạo năng khiếu của học sinh

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức Ngành giáo dục  quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021. Tài liệu được biên soạn theo từng cấp học, cần tải cấp nào thì vui lòng ghi rõ nội dung.  

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *