Tài liệu ôn thi viên chức ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021, gồm 119 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi giáo viên tỉnh Lạng Sơn được biên soạn theo Thông báo 1884/TB-SGDĐT ngày 23/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về nội dung ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021, gồm các văn bản sau:

+ Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 26/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật Viên chức (Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 35, 36)

+ Luật Giáo dục năm 2019 số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (Điều 28, 29, 33, 66, 67, 69, 70, 72)

Bộ câu hỏi ôn thi công chức hành chính tỉnh Lạng Sơn 2021
Tài liệu ôn thi viên chức ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn năm 2021

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Điều 17, 18, 21, 24,25,32)

+  Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học  (ĐIều 9, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31)

+ Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo (Điều 3, 4, 5, 6).

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021:

Câu 1. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo phải đền bù chi phí đào tạo trong trường hợp nào?

a) đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc

b) đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và tự ý bỏ việc

c) bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

d) bị sa thải

Đáp án A

Câu 2. Trong thời gian biệt phái, cơ quan nào có trách nhiệm đảm bảo tiền lương và các quyền lợi cho viên chức?

a) đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

b) đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức biệt phái đến làm việc có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

c) đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái và đơn vị sự nghiệp nơi viên chức biệt phái tới làm việc có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

Đáp án A

Câu 3. Giáo dục phổ thông được chia thành?

a) giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp

b) giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục chuyên sâu

c) giai đoạn giáo dục căn bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp

Đáp án A

Câu 4. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo  đối với giáo viên mầm non là?

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên

b) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên

c) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Đáp án A

Câu 5. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật thì?

a) không được tính vào thời gian tập sự.

b) được tính vào thời gian tập sự.

c) được tính vào thời gian tập sự được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý

Đáp án A

Câu 6. Cơ sở giáo dục, Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông căn cứ vào đâu?

a) Căn cứ chương trình các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, khung kế hoạch thời gian năm học

b) Căn cứ chương trình các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, khung kế hoạch thời gian năm học và điều kiện thực tiễn của địa phương

c) Căn cứ chương trình các môn học, khung kế hoạch thời gian năm học và điều kiện thực tiễn của địa phương

Đáp án B

Câu 7. Trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên  trường trung học là?

a) phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên (hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm) hoặc có bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học) chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật

b) phải có bằng cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên (hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm) hoặc có bằng cao đẳng (bằng tốt nghiệp cao đẳng) chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật

c) phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên (hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm) hoặc có bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học) chuyên ngành phù hợp

Đáp án A

Câu 10. Nội dung nào không thuộc Phẩm chất chính trị đạo đức của nhà giáo ?

a) Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

b) Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

c) Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

d) Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021, gồm 119 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *