Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, phường thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng năm 2021, gồm 386 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung thi công chức cấp xã, phường thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng năm 2021 được biên soạn theo hướng dẫn ôn tập của Hội đồng tuyển dụng công chức xã, phường thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng tại Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 20/8/2021, tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015: Chương I, Mục 3, chương II; Mục 3, mục 4 chương III; Mục 1, Mục 2 chương VI; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019: Điều 2.

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008: Chương I, chương II, Chương V, Chương XI; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019: Điều 1.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, phường thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng năm 2021
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, phường thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng năm 2021

3. Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn: Điều 2, Điều 3, Điều 5, ĐIều 6, Điều 9, Điều 14; khoản 3, khoản 4 Điều 16; Khoản 2 Điều 18; khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 20; Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30; Điều 45, Điều 46.

4. Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định của cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn, tổ dân phố: Điều 2.

5. Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức

6. Thông tư 13/2019/TT-BNV năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn, tổ dân phố.

7. Nghị định 30/2020/NĐ-CP của 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư: Chương I, Chương II.

8. Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước: Chương I, Chương II; Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Chương IV.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung thi công chức cấp xã, phường thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Câu 1. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 2. Theo Luật Cán bộ, công chức thì Cán bộ xã, phường, thị trấn   là?

a) công dân Việt Nam, được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

b) công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

c) công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

Đáp án C

Câu 3. Theo  Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

a) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

b) nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

c) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Đáp án A

Câu 4. Văn bản hành chính gồm các loại văn bản nào dưới đây?

a) Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

b) Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

c) Nghị quyết (quy phạm pháp luật), quyết định (quy phạm pháp luật), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Đáp án B

Câu 5. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như thế nào?

a) Loại 1 tối đa 14 người. Loại 2 tối đa 12 người. Loại 3 tối đa 10 người

b) Loại 1 tối đa 15 người. Loại 2 tối đa 13 người. Loại 3 tối đa 11 người

c) Loại 1 tối đa 16 người. Loại 2 tối đa 14 người. Loại 3 tối đa 12 người

Đáp án A

Câu 6. Theo Quyết định 45/2018/QĐ-TTg thì Cuộc họp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân là cuộc họp do?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân chủ trì

b) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân chủ trì

c) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân chủ trì

d) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân chủ trì

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, phường thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng năm 2021, gồm 386 câu

Tải tài liệu ôn thi tin học công chức cấp xã tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *